AdaptGRT

AdaptGRT

AdaptGRT er et effektivt værktøj til at vurdere kognitive evner indenfor verbal-, numerisk- og abstrakt ræsonnement. Værktøjet er udformet som en psykometrisk færdighedstest som primært anvendes i rekrutterings- og talentudviklingsforløb. Anvend AdaptGRT til din næste rekruttering og opnå indsigt i kandidatens kapacitet og udviklingsmuligheder.

Hvad er AdaptGRT?AdaptGRT

AdaptGRT er en adaptiv kognitiv test til støtte og vejledning i forbindelse med din rekrutteringsproces. At kunne vurdere en persons potentiale i forhold til en stilling eller et udviklingsforløb, er en væsentlig del af udvælgelsesprocessen, og en kognitiv evnetest kan give dig værdifuld information, der ofte ikke kan indsamles via andre metoder. Det kognitive evnetest værktøj er udstyret med en adaptiv spørgeramme. Det betyder, at testens spørgsmål løbende tilpasser sig din respondents vidensniveau for et hurtigt og præcist resultat.

Udbyttet med et psykometrisk værktøj

En kognitiv evnetest kan bruges til at vurdere, i hvilket tempo en person kan sætte sig ind i nye opgaver og tilegne sig ny kompliceret viden. Dette er vigtige egenskaber, fordi de fleste stillinger og roller i dag indebærer et vist element af problemløsning og kompleksitet. DISCnordic’s AdaptGRT er et adaptivt psykometrisk værktøj, der er konstrueret til at vurdere en persons evne til at ræsonnere ved anvendelsen af ord, tal og abstrakte begreber, og til at vurdere personens kapacitet til at opfatte logiske mønstre og forbindelser i nyt materiale. Med resultatet opnår vi information om respondentens evne til at kunne tilegne sig og anvende ny viden, forstå komplekse sammenhænge mellem informationer, situationer og opgaveløsning (træffe beslutninger på den baggrund), og forudse konsekvenser af beslutninger og handlinger.

En kognitiv evnetest kan med fordel anvendes i forbindelse med rekruttering, udvikling og talent management og kan være særlig relevant i forbindelse med jobroller, hvor der skal træffes komplekse beslutninger, og i forbindelse med koncentrerede uddannelsesforløb.

Certificering i AdaptGRT

Uanset om du arbejder med rekruttering af talenter, specialister eller ledere, vil du med AdaptGRT få et værdifuldt værktøj, der kan understøtte din arbejdsproces.

En kognitiv test, som AdaptGRT, bør dog ikke stå alene i et rekrutteringsforløb, men bliver tværtimod først for alvor værdifuld, når den kombineres med andre værktøjer som f.eks. Everything DiSC®, kompetencekortlægning, eller referencetagning. Dette berøres også på certificeringskurset, og du får her ideer til, hvordan et helt rekrutterings- eller talentudvælgelsesprogram kunne se ud, herunder hvordan det konkret kan kombineres med DISC profilen.

Læs mere om certificeringen i det kognitive evne værktøj her.

RING TIL OS HVIS DU GERNE VIL CERTIFICERES I ADAPTGRT