AdaptGRT Certificering

Selvom du er erfaren bruger af eksempelvis personligheds- eller adfærdsanalyser, vil du opleve, at der i forhold hertil er meget stor forskel på den konkrete anvendelse og formidling af resultater af kognitiveanalyser.

Information

På DISCnordic’s certificeringsuddannelse i AdaptGRT lærer du at anvende, fortolke og tilbagemelde scoren på en test. Dette sker på en indføring i hhv. principperne for adaptiv testning, korrekt fortolkning af scoren i forhold til statistiske nøglebegreber, samt uddybende forståelse af de tre kognitive evner, som AdaptGRT måler på.

Desuden får du gode råd om, hvordan du kan sætte testværktøjet i spil i forhold til de organisatoriske og forretningsmæssige udfordringer, I står overfor, og ikke mindst indføres du i best practice principperne for etisk forsvarlig formidling af så personlige og følsomme oplysninger, som resultatet af en kognitiv test er og hvordan det konkret kan kombineres med DISC profilen.

Kognitivt værktøj i rekrutteringsforløb

Uanset om du arbejder med rekruttering af talenter, specialister eller ledere, vil du med AdaptGRT få et værdifuldt værktøj, der kan understøtte din arbejdsproces.

En kognitiv test, som AdaptGRT, bør dog ikke stå alene i et rekrutteringsforløb, men bliver tværtimod først for alvor værdifuld, når den kombineres med andre værktøjer som f.eks. Everything DiSC®, kompetencekortlægning, eller referencetagning. Dette berøres også på certificeringskurset, og du får her ideer til, hvordan et helt rekrutterings- eller talentudvælgelsesprogram kunne se ud, herunder hvordan det konkret kan kombineres med DISC profilen.

Certificeringen klares på en halv dag og afsluttes med, at du præsenteres for onlineplatformen GeneSys, i gennem hvilken du kan udsende og administrere links, tests og profiler.

Hvad

AdaptGRT er et adaptivt psykometrisk værktøj til bedømmelse af kognitive evner indenfor det verbale, det nummeriske og det abstrakte område.

Med AdaptGRT får du adgang til den nyeste og mest effektive metode til bedømmelse af generel kognitiv evne.

Hvorfor

At kunne vurdere en persons potentiale i forhold til en stilling eller et udviklingsforløb, er en væsentlig del af udvælgelsesprocessen.

En kognitiv evnetest kan give dig værdifuld information, der ofte ikke kan indsamles via andre metoder. Bl.a. evnen til – og hastigheden til – at kunne lære nyt eller omstille sig.

Målgruppen og målet med en AdaptGRT certificering

AdaptGRT certificeringen lærer dig at anvende, fortolke og tilbagemelde scoren på en test.

Samtidig får du gode råd om, hvordan du kan sætte testværktøjet i spil i forhold til de organisatoriske og forretningsmæssige udfordringer, som I kan risikere at stå over for.

1. At blive bekendt med grundbegreberne som lægger sig rundt om det at arbejde med kognitive test samt indsigt i konstruktionen af værktøjet.

2. At få tilført viden og færdigheder der gør dig i stand til gennemføre en tilbagemelding.

3. At blive opmærksom på relevante koblinger mellem DISC-profiler og kognitive test, og dermed blive inspireret til at tænke brugen af kognitive test ind i mere end blot rekruttering.
Kurset er primært tiltænkt konsulenter, interne såvel som eksterne, som arbejder med rekruttering, talent- udvikling, osv. og som ønsker at lave endnu mere kvalificerede rekrutteringer og skudsmål.

Det er en ikke et krav at man er DISC certificeret. Der vil dog på kurset komme koblinger til DISC.
Nedenfor finder du de praktiske informationer vedrørende en AdaptGRT. Informationer som prisen for et kursus i AdaptGRT, tilmelding og holdstart

HOLDSTART
Klik her for at komme til vores kursuskalender

PRIS
½ dags kursus i AdaptGRT koster 3.750 kr. ekskl. moms.

BELIGGENHED
København eller Fredericia

Indhold/Proces på AdaptGRT kursus

FØR

Du vil ca. 14 dage før kursusstart modtage en mail med et AdaptGRT link, som du enten kan vælge at  “lege” med eller teste dig selv med.  

UNDER

Gennemgang af relevante grundbegreber, værktøjets konstruktion samt fortolkning af test resultat.

Best practices og faldgruber ifm. tilbagemeldinger, samt træning af dette.
EFTER

Du får adgang til en online administrationsportal Genesys, samt personlig hjælp til opsætning af denne.

Mulighed for løbende af få gratis sparring og support ifm. brugen af værktøjet, både til udsendelse af links og ifm. tilbagemelding.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.