Everything DiSC Workplace® Certificering

En Everything DiSC Workplace® certificering henvender sig til dig, der arbejder professionelt og målrettet med organisationsudvikling, medarbejder- og lederudvikling, konflikthåndtering, salg og rekruttering.

Information

Et af de mest profilværktøjer i verden

Formålet med en Everything DiSC Workplace certificering er således at styrke virksomhedens HR kompetencer gennem et af de mest anerkendte og anvendte profilværktøjer i verden. Med en Everything DiSC Workplace certificering fra DISCnordic får du egenskaberne til at arbejde med det anerkendte Everything DiSC værktøj.

Vores Everything DiSC-profiler er 3. generation af DiSC-profilen, og blev lanceret i 2011. Det specielle ved Everything DiSC er, at den som den første DiSC-profil i verden, er bygget op omkring en normativ spørgeramme, og at den desuden er adaptiv. Rapporten har et intuitivt layout og at rapporten er skrevet i et anerkendende og styrkebaseret sprog til respondenten.

Det nye intuitive layout tager udgangspunkt i en circumplex-model, hvilket gør formidlingen og faciliteringen i både én-til-én og team sammenhænge meget mere forståeligt og derved øger deltagernes output og mulighed for at skabe transfer til dagligdagens situationer.

Hvad

En Everything DiSC Workplace certificering er en international godkendt certificering, som giver adgang til et af verdens mest anvendte og anerkendte person profilværktøjer.

Den bruges med succes verden over i både store og små organisationer til målrettet arbejde med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

Hvorfor

Efter endt certificering får du adgang til flere typer af DiSC profiler. Workplace med fokus på samarbejdet mellem kollegaer, Sales med fokus på sælger-kunderelationen, Management med fokus på én-til-én ledelse, Productive Conflict med fokus på overvejelser og håndtering af konflikt og Work of Leaders med fokus på strategisk ledelse én til mange relationen.

Ved at vælge DISCnordic’s Everything DiSC Workplace Certificering får du:

 • Adgang til Faciliteringsbibliotek med materialer
 • Everything DiSC manual

Facilitering startpakke:

 • 1 stk. DISCtilbagemelding kit
 • 1 stk. DISCmatrix spil
 • 1 stk. DISCdialog spil
 • 2 stk. Everything DiSC Workplace plakater

Formålet med en Everything DiSC Workplace certificering

Everything DiSC Workplace certificeringen sætter dig i stand til at give en personlig tilbagemelding og til at træne og udvikle andre ved brug af DiSC. Certificeringen giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament til at:

1. Fortolke en Everything DiSC Workplace, samt give en etisk forsvarlig tilbagemelding.

2. Anvende DiSC som forståelsesramme til selvindsigt for enkeltpersoner eller grupper.

3. Kunne arbejde med DiSC i relation til ledelse, teams og organisationsudvikling.
Nedenfor finder du de praktiske informationer vedrørende en Everything DiSC certificering. Informationer som Everything DiSC certificerings pris, tilmelding og holdstart.

HOLDSTART
Klik her for at komme til vores kursuskalender

PRIS
Tre sammenhængende dage: 19.500 kr. ekskl. moms

BELIGGENHED
København eller Fredericia
Konsulenter, ledere og andre der arbejder professionelt med organisationsudvikling, HR, ledelse, rekruttering, forandring, salg, mm. og som skal bruge et enkelt, praktisk og valideret person-vurderingsværktøj til at understøtte disse aktiviteter.

Undervisningsforløbet på en Everything DiSC certificering

HJEMMEARBEJDE


Ca. 2-3 uger før kursusstart vil du
modtage en mail med:


 • Et link til en Everything DiSC Workplace profil. Denne skal du udfylde.

Efter udfyldelsen kan du straks se den færdige rapport, som du skal læse igennem inden kursusstart. Derudover modtager du også adgang til
yderligere materialer, hvor du skal læse og løse øvelsesopgaver.
Dette skal læses og udføres inden kursusstart

UNDERVISNINGS DAGENE

De første to dage skabes den grundlæggende forståelse for DiSC modellen, forståelse for hvordan profilerne er konstrueret og valideret, og hvordan Everything DiSC Workplace rapportens indhold og materiale kan anvendes i arbejdet i en organisatorisk kontekst. Der arbejdes meget ud fra en facilitering kontekst en-til-flere.

Første halvdel af dag tre bruges på træning, i hvordan profilen sættes i spil i en én-til-én kontekst. Helt konkret får deltagerne indblik i at give en personlige tilbagemelding, herunder dannelse af hypoteser. Der trænes tilbagemelding med de andre kursister.

Sidste halvdel af dagen går med introduktion til Sales-, Management- og Work of Leaders profilen samt Team Modellen; The Five Behaviors of a Cohesive Team.

Afslutningsvis modtager du en materiale pakke, indeholdende:

 • Everything DiSC manual
 • USB nøgle med stor powerpoint bibliotek
Faciliceringpakke med:

 • 1 stk. DISCtilbagemelding kit
 • 1 stk. DISCmatrix spil
 • 1 stk. DISCdialog spil
 • 2 stk. Everything DiSC Workplace plakater

HJEMMEARBEJDE


Når undervisningsdelen er afsluttet skal du selv læse videre, og herefter gå til eksamen. Når du har bestået eksamen vil du modtage et elektronisk certifikat, som du kan gemme eller printe ud.


Du får efterfølgende adgang til EPIC, en online administrations portal samt personlig hjælp til opsætning af denne.


Du får adgang til at anvende de mange forskellige profiler og værktøjer som certificeringen indeholder.


Det udlevere PowerPoint bibliotek er fyldt med materiale, således du nemt og enkelt selv kan skræddersy dine egne forløb efterfølgende.


Du vil få adgang til vores facilitering bibliotek med dansk materiale, og mulighed for løbende at få gratis sparring og support ifm. brugen af værktøjet, både til udsending af links, men også ift. tilbagemeldinger, konceptudvikling og facilitering.

Flere typer af Everything DiSC® profiler

Med en DISC certificering fra DISCnordic får du adgang til flere Everything DiSC-profiler. Fællesnævneren for alle profiler er, at de er konstrueret med udgangspunkt i den velkendte circumplex-model. Fordelen ved dette er at alle profiler kan spille sammen og derfor kombineres i f.eks. Sammenligningsrapporter, Group Culture, faciliterings- og Teamrapporter.

 

Everything DiSC Workplace

Everything DiSC Workplace® profilen har fokus på samarbejde mellem kollegaer. Det vil sige at den tager udgangspunkt i en symmetrisk relation, dvs. en ligeværdig relation. Profilen kommer med konkrete tips til hvordan respondenten kan bliver bedre til at samarbejde med andre DiSC-stile. Den bliver ofte refereret til som All-round profilen, da den er meget generisk anvendelig.

Profilen er opbygget i tre overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer.

2. Forstå andre – fokus på hvad der kendetegner de andre DiSC-stile.

3. Tilpasning – tips og fif til hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd i forhold til andre.

Målgruppe: Alle personer

Everything DiSC Management

Everything DiSC® Management profilen har fokus på ledelse af forskellige medarbejder- typer. Dvs. hvordan man som leder skal være opmærksom på at medarbejdere er forskellige og derfor skal tilgangen til dem også være det.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.

2. Tilgang til uddelegering – hvordan ledere uddelegerer til henholdsvis D, i, S og C medarbejdere.

3. Tilgang til motivation – hvordan man motiverer medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.

4. Tilgang til udvikling – hvordan ledere udvikler forskellige medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil.

5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Everything DiSC Sales

Everything DiSC® Sales profilen har fokus på sælger-kunde relationen. Profilen stiller skarpt på de styrker og begrænsninger respondenten har som sælger og hvordan disse bringes i spil i forhold til det at arbejde med forskellige kunder.

Til denne profil findes der et særligt kundeprofil-værktøj som er gratis at bruge.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på dine styrker og begrænsninger som sælger.

2. Genkendelse af D, i, S og C-købestilen, dvs. hvordan spotter jeg de forskellige kunder.

3. Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper.

4. Indsigt i hvordan du tilpasser din adfærd iht. D, i, S og C kunder.

5. Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan man ”læser” kunder.

Målgruppe: Sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.

Everything DiSC Work of Leaders

Everything DiSC Work of Leaders® profilen har fokus på ledelse én til mange. Profilen tager udgangspunkt VAE-modellen (Vision, Aligment & Execution) og bearbejder hver af de tre ledelsesmæssige discipliner ud fra best-pratice kontinuaer hvor respondenten bliver placeret i ialt 18 kontinuaer.

Work of Leaders konceptet indeholder en virkelig brugbar teamprofil, hvor et lederteam kan få kortlagt hele teamets styrker og opmærksomhedsområder, og på den måde danne sig et overblik over teamets komplementære kompetencer.

Profilen er opbygget i fire overordnede afsnit:

1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.

2. Vision – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. visons-elementet

3. Aligment – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. opnåelse af aligment-elementet.

4. Execution – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. execution – på dansk: gennemførelse.

Målgruppe: Mellemledere og topledere, som i arbejdet ønsker et lidt tungere udviklingsværktøj som kan bringes i spil både til individuel udvikling såvel som lederteam udvikling

Everything DiSC 363 for Leaders

Everything DiSC 363® for Leaders kombinerer det bedste fra 360-graders feedback med enkelheden og styrken af DiSC®, plus tre strategier til omgående at blive iværksat.

Everything DiSC 363 for Leaders Profilen fokuserer på:

1. Strategier for at forbedre deres ledelseseffektivitet

2. Klar visuel og samtalefortælling stil til at fortolke data effektivt

3. Fokuseret, afbalanceret og konstruktiv feedback, der giver mulighed for vækst og læring

Denne applikation bruger gennemskuelig grafik og en narrativ fortællingsstil til at fortolke og forklare dets data ved at gøre rapporten let at forstå og bruge. Hvorvidt et talent med stort potentiale eller en erfaren executive, får deltageren en konkret og udviklende feedback direkte fra medarbejdere, peers og chefer som sammensættes i en udviklingsplan, der er både produktiv og tilfredsstillende og kan i sidste ende hæve ledereffektiviteten.

OBS: Kun på engelsk
Kun engelsk

Everything DiSC Agile EQ

Everything DiSC Agile EQ er skabt til klasserums træning og er en personlig læringsoplevelse der lærer deltagerne at læse de følelsesmæssige og nterpersonelle behov i en situation og svare i overensstemmelse med den læring.

The Everything DiSC Agile EQ-profil fokuserer på:

1. Opdag din DiSC-stil

2. At forstå dine EQ-styrker

3. Genkende dit EQ-potentiale

4. Forpligtelse til tilpassede strategier til opbygning af smidighed

Ved at kombinere den personlige indsigt fra DiSC® med aktiv udvikling af følelsesmæssig intelligens, opdager deltagerne en smidig tilgang til interaktion på arbejdspladsen og lære at navigere uden for deres komfortzone og give dem mulighed for det imødekomme kravene i enhver situation. I træningen med Agile EQ vil deltagerne opdage deres EQ styrker, genkende deres EQ-potentiale og forpligter sig til målsætninger og strategier til opbygning af Agile EQ. Resultatet er en følelsesmæssigt intelligent arbejdsstyrke, der kan understøtte din blomstrende smidige kultur.

OBS: Kun på engelsk
Ny - kun eng

Everything Productive Conflict

Everything DiSC Productive Conflict giver deltagerne teknikker, som kan øge deres selvindsigt i konfliktadfærd. Fremfor at fokusere på at løse konflikter med en trinvis proces er formålet med Everything DiSC Productive Conflict at afdække dine personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer. Programmet hjælper deltagerne med at tøjle destruktive tanker og adfærd og omdanne konflikter til noget konstruktivt, hvilket i sidste ende forbedrer resultater og relationer på arbejdspladsen.

Mål: Håndtere konflikter mere konstruktivt

Profilen er opbygget i tre overordnet afsnit:
1. Hvordan reagerer du i konfliktsituationer?

2. Hvordan kan du blive bedre til at genkende dine destruktive adfærdsmønstre og potentielle udløsende faktorer?

3. Hvordan kan du vælge en mere konstruktiv reaktion?

Målgruppe: Alle personer
NY

Supplerende rapporter

Alle nævnte profiler kan fungere sammen og flere kan kombineres med følgende rapporter: 

 • Denne tillægsrapport indeholder mere dybdegående analyser. 

Se en demo-rapport her

 • Uden begrænsning for antallet af deltagere, giver denne rapport dig et overblik over en gruppe deltagere og deres individuelle Everything DiSC placering.

Se en demo-rapport her

 • Inspirer effektivt samarbejde med sammenligningsrapporter. Alle deltagere kan udforske deres ligheder og forskelle, potentielle udfordringer i samarbejdet og få praktiske tips til forbedring af deres arbejdsforhold (1 til 1)

Se en demo-rapport her

 • Bestem gruppens DiSC-kultur ved at udforske dens fordele og ulemper, indflydelse på gruppemedlemmer og indflydelse på beslutningstagning og risikotagelse.

Se en demo-rapport her

 • Denne rapport er designet til at udstyre facilitatorer med data om mangfoldigheden af interpersonelle stilarter i de grupper, de arbejder med

Se en demo-rapport her

Obs. kun i sammenspil med den specifikke profil

 • Rapporten Work of Leaders Group samler deltagerdata for at give et overblik over gruppen. Graferne illustrerer gruppens tilgang til Vision, Alignment og Execution og hjælper med at udforske gruppens samlede styrker og udfordringer ved at skabe en handlingsplan for succes.

Se en demo-rapport her

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.