15FQ+

15FQ+ er en Fem-Faktor personlighedstest, der anvendes til udvikling af ledere og medarbejdere, rekruttering, on-boarding og genplacering.

Den giver en dybdegående vurdering af styrker og udviklingsbehov samt en nuanceret indsigt i en persons typiske måde at interagere med andre på.

Derudover giver 15FQ+ også mulighed for at sammenholde et specifikt job med en kandidat, så du får konkret data på ligheder og afvigelser mellem job og kandidat.

Information

Hvad er 15FQ+

15FQ+ er en personlighedstest der måler de grundlæggende byggesten af personlighed. Dette gør den med et udgangspunkt i Fem-Faktormodellen, der gennem de sidste ca. 80 års forskning har vist sig at være den mest veldokumenterede model til at beskrive personlighed. De fem faktorer uddybes med yderligere faktorer, så der i alt arbejdes med 16 forskellige aspekter af personlighed, hvilket giver en nuanceret og dybdegående indsigt i, hvordan folk typisk tænker, føler og interagerer på måder, der kan være konstruktive eller destruktive for din organisation.

Det helt særlige ved 15FQ+ er at værktøjet forskningsmæssigt er moderne og gennemsyrer rapporterne med mange anvendelige perspektiver. Samtidig er 15FQ+ enkelt at besvare, ikke tidskrævende at gennemføre og indeholder fem forskellige, velbeskrevet rapporter der giver god støtte til den efterfølgende dialog og evt. vurdering af respondenten.

Der er mulighed for at kombinere 15FQ+ med DISCnordics kognitive test AdaptGRT. Kombinationen af personlighedstest og kognitiv assessment øger træfsikkerheden i rekrutteringsprocessen.

Udbyttet med en Fem-Faktor personlighedstest

15FQ+ anvendes både til rekruttering og udvikling. Personlighedstesten giver en dybtgående vurdering af styrker og udviklingsbehov og relateres til en persons typiske:

 •  Interpersonelle stil (dvs. hvordan personen indgår i relationer med andre)
 • Tænke- og beslutningsstil (hvordan personen løser problemer og tænker om opgaverne)
 • Copingstil (hvordan håndterer personen stres og pres på arbejdspladsen.

Rapporterne indeholder både grafiske illustrationer af resultatet og nuancerede, beskrivende tekster. Derudover får du forslag til hvordan du yderligere kan afdække personens resultater, hvilket hjælper dig med at sikre at får brugt al den information, der afdækkes i værktøjet.

Med 15FQ+ får du:

1. Et teknisk solidt værktøj, som er valideret efter højeste engelske standarder og som giver dig et korrekt resultat hver gang. Du kan have tillid til at de hypoteser, der generes i rapporterne, og du får hurtigt en dybdegående og nærværende dialog med respondenten.

2. Enkelt og intuitivt spørgeskema, som kun tager mellem 20 – 25 min. at udfylde, hvilket betyder respondenten nemt og hurtigt kan besvare testen samt at testen kan rumme flere målgrupper.

3. Nuanceret og dybdegående information, men stadig præsenteret på en overskuelig måde, får du mulighed for at arbejde et spadestik dybere, og stadig bevare en flydende og relevant dialog.

4. Adgang til fem forskellige rapporter som genbruger og beskriver spørgerammen i mange forskellige sammenhænge. Du kan selv vælge til og fra og få den information du brug for afhængig af situationen.

5. Alle rapporterne er skrevet i et venligt og beskrivende sprog. De er designede, så de er overskuelige og anvendelige i forhold til at bringe informationen i spil under en samtale. Dette betyder at du med 15FQ+ rapporterne er godt forberedt til hver samtale uden at bruge for lang tid på forberedelse.

Certificering i 15FQ+

15FQ+ kan anvendes bredt i din organisation og er særdeles velegnet til rekruttering, on-boarding af nye medarbejdere og udvikling (ledere, talenter, nøglemedarbejdere). I en rekrutteringsproces øges værdien ved at kombinere 15FQ+ med DISCnordics kognitive værktøj AdaptGRT. Kombinationen af både personlighed og kognitive evner øger træfsikkersiden i forhold til om personen både har de rette personlige egenskaber men også evnerne til at udføre opgaverne på det kompleksitetsniveau der er behov for.

Læs mere om certificeringen her.

De forskellige 15FQ+ rapporter

Med en 15FQ+ certificering fra DISCnordic får du adgang til 5 forskellige rapporter. Rapporterne tager alle udgangspunkt i 15FQ+’s faktorer og deres statistiske korrelationer til andre veldokumenterede teorier og værktøjer. bl.a. John Hollands karriere typologi, Bass’s Ledelses stile, Belbin’s teamroller, Bar-On’s Emotionel intelligens samt Theodore Milton’s arbejde med Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Alle rapporter kan kombineres og spille sammen. Formålet er afgørende for hvilke rapporter, der er bedst eget i den enkeltstående situation.

Disse to rapporter indeholder hovedresultaterne i 15FQ+. Den Udvidet Rapport er skrevet til den certificerede og indeholder følgende:

 • Nuancerede beskrivelser af personens interpersonelle stil, tænkstil og copingstil. Derudover er der information vedr. personens:
   1. Teamroller
   2. Ledelsesstile
   3. Medarbejderstile
   4. Indflydelsesstile
   5. Karrieretemaer
 • Rapporten giver et hav af relevante informationer, som kan anvendes både i rekrutterings- og udviklingssammenhænge.
 • Rapporten indeholder også konkrete pointer om styrker og udviklingsbehov, som bruges til yderligere afklaring.

Feedback Rapporten er et sammendrag af hovedpunkterne fra den Udvidet Rapport og er skrevet til respondenten i et neutralt sprog. Derfor kan denne udleveres til respondenten efter samtalen.

Rapporten ”Ideel Jobprofil” giver et meget tydeligt billede af hvordan den ”ideelle” kandidat kan se ud i forhold til det specifikke job.

Derudover indeholder rapporten en gap-analyse, hvor ligheder og forskelle tydeliggøres.

Der stilles skarpt på relevante spørgsmål, som er passende at adressere i forhold til de forskellige gaps i profilen.

Ideel Jobprofil Rapporten er lavet med henblik på at få hjælp og vejledning til hvad der er særlig vigtigt at undersøge i interviewet med kandidaten.

Ideel Jobprofilen er kun en guideline og ikke et facit på den rigtige kandidat.

Rapporten Emotionel Intelligens (EI) er i tråd med Daniel Golemans arbejde, hvor EI beskrives som kompetencer der er opdelt i to domæner – det personlige (sig selv) og interpersonlige (i relation til andre).

Disse er igen splittet op i to:

 • Personlig domæne (selvbevidsthed og selvledelse)
 • Interpersonlig domæne (social bevidsthed og relationsledelse)

Rapporten indeholder beskrivelser af personens følelsesmæssige kompetenceniveau, samt hvordan dette typisk kommer til udtryk i gruppearbejde og kommunikation.

Da rapporten kan bruges både i forbindelse med rekruttering og udvikling, finder man i slutningen af rapporten input til en udviklingsplan, man som leder og medarbejder kan samarbejde omkring.

Rapporten Kontra-Produktiv Adfærd anvendes både i forbindelse med rekruttering og udvikling. Rapporten beskriver 15FQ+ resultatet i form af 12 forskellige dysfunktionelle adfærdsmønstre som, hvis de er tilstede, kan være en stor udfordring for en organisation.

Vi kalder dem kontra produktive, andre kalder dem “Derailors”.

Rapporten tager udgangspunkt i det banebrydende arbejde af Theodore Millon, der handler om dysfunktionelle personlighedstyper.

Rapporten viser risikoniveaet for alle adfærdsmønstre og giver dig specifikke hjælpespørgsmål, så du nemt kan bringe informationen i spil i rekrutteringssamtalen

AdaptGRT

AdaptGRT rapporten er udelukkende til dig som er Certificeret.

AdaptGRT er et add-on til din personlighedstest. 

AdaptGRT måler på kandidatens evne til problemløsning og abstraktion. Rapporten giver en beskrivelse af hvordan kandidaten har klaret sig i forhold til:

 • Verbale evner
 • Numeriske evner
 • Abstraktions evner

AdaptGRT rapporten anvendes bedst sammen med 15FQ+ eller anden rekrutteringstest, og i en stilling hvor der er behov for et hvis niveau af kompleksitet.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.