Styrk ansvaret i dit team

Af Mads Elk, Ledelseskonsulent og direktør i Unikum Culture

Artikel fem af syv

I de foregående artikler har jeg talt om vigtigheden af samarbejde, som en essentiel kilde til øget performance, sundhed og trivsel. 

I den sidste artikel beskrev jeg, hvordan man kunne opbygge commitment til retning og mål i et team. Jo tydeligere retningen og målene er for alle teammedlemmer, desto lettere vil de stå i forhold til Ansvar, som er det fjerde lag i Patrick Lencionis ’De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team’.

Ansvar

Ansvar handler, ifølge Patrick Lencioni, om teammedlemmernes parathed til at italesætte sine kollegers præstation eller adfærd, som viser sig skadelig for teamet. Det vi ofte omtaler som en feedback-kultur. 

At have en god feedback-kultur er et fantastisk aktiv, fordi det afstedkommer at teamet kan handle langt mere effektivt. Og fordi, at en god, direkte og konstruktiv feedback-kultur er centralt for et sundt team. 

Det kræver dog, at medarbejderne både har viljen og evnen til at give en konstruktiv feedback. 

Viljen kommer før evnen

Når jeg som konsulent besøger virksomheder, møder jeg jævnligt teams, som er glade for deres teamkolleger. Jeg møder også forholdsvis hyppigt kommentarer, som minder om denne:

Vi har et rigtigt godt team – hvis bare det ikke var for Hans Christian. Han er virkelig et problem for hele teamet, men der er ingen, der gør noget ved det”.

En enkelt medarbejder kan meget vel være et problem for et team, og det ødelægger stemningen. Når jeg derfor hører et udsagn som det førnævnte, siger jeg: ”Det lyder ikke godt. Hvad har I gjort ved det”?

Svaret på dette spørgsmål er sædvanligvis: ”Vores leder er konfliktsky, og han/hun tør ikke rigtigt gøre noget ved det”. 

Til dette er min opfølgende kommentar: ”Det er jo ikke så godt. Men hvad gør du ved det”? Dette spørgsmål vækker ofte en undren hos medarbejderen. Og kommentaren er oftest: ”Jamen, jeg er jo bare en kollega. Det er jo min leder, som skal gribe ind”.

Medarbejderens respons er forståelig, fordi det er et ledelsesansvar at sikre, at teammedlemmer dels præsterer i henhold til fastlagte mål, men også at alle i teamet lever op til de værdier, der gælder for det gode samarbejde. 

Ifølge definitionen af et team er I indbyrdes afhængige af hinanden, når I arbejder som et team. Det er derfor rimeligt, at I kan give hinanden feedback på præstation eller adfærd, der kan skade teamet og kollegers præstation.

Mange medarbejdere erkender, at man egentlig skal kunne sige tingene direkte til hinanden, men helt faktuelt er det faktisk noget af det sværeste. 

De fleste medarbejdere ønsker ikke at spille ”politimænd” overfor sine kolleger. Ansvaret bliver derfor placeret hos lederen, da risikoen for en konflikt med en kollega derved reduceres.

Ønsker I at skabe en stærkere feedback- kultur, skal der arbejdes med evnen til at gøre det. Det vil sige, at medarbejderne skal have nogle værktøjer til at forstå, hvordan de konkret giver konstruktiv feedback, og hvordan de giver feedback til teammedlemmer med forskellige DiSC-profiler. 

Hvis I endnu ikke har en god feedback-kultur, er det dog min erfaring, at viljen kommer før evnen. Og den starter et helt bestemt sted.

Leder – du har bolden

Som leder er det en god ide at undervise teamet i at erkende, hvad Ansvar indebærer, som Patrick Lencioni definerer det i sin model, samt hvordan feedback skal tilpasses forskellige DiSC præferencer, men hvis teamet virkeligt vil rykke på deres feedback-kultur, må du som leder gå forrest i implementeringen.

 1. Du må være en rollemodel for feedback. Gør det naturligt at efterspørge feedback fra dine kolleger. Det kan være efter et kundemøde, løsning af en opgave eller håndtering af en svær situation. Det vigtige er, at dine medarbejdere oplever, at du som leder ønsker at få feedback, og gerne umiddelbart efter din præstation.
 1. Spørg efter specifik og konkret feedback. Det gør det lettere for din medarbejder at svare dig. For eksempel: ”I hvor høj grad oplevede du, at jeg fik teamet involveret i vores næste projektopgave?”
 1. Undgå at forklare dig eller at blive defensiv, når du modtager feedback. Vis at du værdsætter feedbacken – også hvis du er uenig. 
 1. Spørg nysgerrigt ind for at forstå din medarbejders feedback. For eksempel: ”Kan du uddybe det?” eller ”har du et godt råd til, hvad jeg præcist kan gøre anderledes?”
 1. Forsøg at implementere hele eller dele af feedbacken. Det viser, at du tager feedbacken seriøst. 
 1. Når dine medarbejdere i en periode har oplevet implementeringen af ovenstående, kan du lettere spørge dem, ”må jeg give dig feedback på…?”  Fordi du har vist dit eget eksempel, er der nu større sandsynlighed for, at de vil tage imod din feedback. 
 1. Sørg for at din feedback er baseret på noget konkret, du har observeret.
 1. Anerkend altid den positive adfærd som medarbejderen har udvist. Er der behov for udvikling, så fokuser i starten kun på et udviklingsområde.

Facilitering af team-ansvar

Som du kan se af ovenstående, bliver facilitering af ansvar en konkret ledelsesopgave, hvor du, som leder, viser vejen i hverdagen. For yderligere at styrke feedback-kulturen i dit team må du være opmærksom på følgende:

• Anerkend din medarbejders feedback til dig ved at fortælle, hvordan den har hjulpet dig.

• Følg op på din medarbejders udvikling, når din feedback er vigtig i forhold til målindfrielse (det bør den som hovedregel være).

• Sørg for at det bliver naturligt at inkludere feedback på jeres teammøder. Dette er et godt sted for dig at bede om hjælp fra dit team. Således bliver du igen en rollemodel for det naturlige i at opsøge og give feedback. Vær dog opmærksom på at feedback på et teammøde vil være sårbart for nogle teammedlemmer, hvis tilliden i teamet ikke er høj (se også artikel 2), da man kan frygte at tabe ansigt.

• Forsøg altid at koble feedback sammen med teamets mål, så feedbacken er opgave- og resultatorienteret og ikke personorienteret.

Konklusion

Ansvar i Lencionis teammodel er et fælles ansvar. Når målene er klare, og der er fælles commitment til disse, er teammedlemmer indbyrdes afhængige af og ansvarlige for en god feedback-kultur. Det starter med, at lederen som rollemodel får skabt en kultur, der gør det naturligt og sundt at give feedback til hinanden. 

Ønsker du at udforske, hvordan du kan styrke ansvaret i dit team? Kontakt mig, Mads Elk, på telefon 2488 8618. Sammen kan vi finde måder at skabe en sundere og mere bæredygtig arbejdskultur.

Igennem en række artikler vil jeg gennemgå den populære samarbejdsmodel: De Fem Adfærdsmønstre i et Velfungerende team” af Patrick Lencioni. Jeg vil beskrive hvordan modellen kan styrke samarbejdet, og jeg vil kombinere modellen med forskning fra bl.a. Harvard-studiet og succesrige ægteskaber.  

Del dette indlæg:

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top
Forespørg på The Five Behaviors - Get started

Plakat - Five Behaviors konfliktkort

DISCnordic - The Five Behaviors of a Cohesive Team konflikt plakat Dansk

Five Behaviors of a Cohesive team™ – Konfliktkort – Plakat – dansk

Ved købet af vores Five Behaviors of a Cohesive Team™ – Konfliktkort plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny.

Plakaten egner sig specielt godt til teamprocesser, som en forankrings og implementering gimmick og som reminder for den teamproces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tusser, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Plakat - Everything DiSC Workplace

DISCnordic - Everything DiSC workplace plakat Norsk

Everything DiSC Workplace® Plakat – norsk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

Everything DiSC Workplace plakaten kan også købes på dansk, engelsk og svensk.

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Plakat - Everything DiSC Workplace

DISCnordic - Everything DiSC workplace plakat Svensk

Everything DiSC Workplace® Plakat – svensk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

Everything DiSC Workplace plakaten kan også købes på dansk, engelsk og norsk.

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Plakat - Everything DiSC Management

DISCnordic - Everything DiSC Management plakat Dansk

Everything DiSC® Management Plakat – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC® Management plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Plakat - Everything DiSC Management

DISCnordic - Everything DiSC Sales plakat Dansk

Everything DiSC® Sales Plakat – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC® Sales plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

PRIS: 150,- kr. pr. stk

Plakat - Work of leaders

DISCnordic - Everything DiSC Work of leaders plakat Dansk

Everything DiSC Work Of Leaders® Plakat – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Work Of Leaders® plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Plakat - Work of leaders (model)

DISCnordic - Everything DiSC Work of leaders plakat Dansk

Everything DiSC Work Of Leaders® Plakat (model) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Work Of Leaders® plakat (model), får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Plakat - The Five Behaviors model

DISCnordic - The Five Behaviors of a Cohesive Team model plakat Dansk

Five Behaviors of a Cohesive team™ – Modellen – Plakat – dansk

Ved købet af vores Five Behaviors of a Cohesive Team™ – Modellen plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat, så god som ny.

Plakaten egner sig specielt godt til teamprocesser,  som en forankrings og implementering gimmick og som reminder for den teamproces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tusser, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

PRIS: 150,- kr. pr. stk

Tæppe Ø200 - Workplace

DISCnordic Workplace tæppe dansk

Everything DiSC Workplace® Tæppe (Ø200cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Workplace tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Plakat - Everything DiSC Workplace

DISCnordic - Everything DiSC workplace plakat Dansk

Everything DiSC Workplace® Plakat – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

Everything DiSC Workplace plakaten kan også købes på dansk, norsk og svensk.

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Workplace

DISCnordic workplace tæppe dansk

Everything DiSC Workplace® Tæppe (Ø150cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Workplace tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø200 - Workplace

DISCnordic Workplace tæppe engelsk

Everything DiSC Workplace® Tæppe (Ø200cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Workplace tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Workplace

DISCnordic workplace tæppe engelsk

Everything DiSC Workplace® Tæppe (Ø150cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Workplace tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø200 - Work Of Leaders

DISCnordic Work of leaders tæppe dansk

Everything DiSC Work of Leaders® Tæppe (Ø200cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Work of Leaders® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Work of Leaders tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Work Of Leaders

DISCnordic Work of leaders tæppe dansk

Everything DiSC Work of Leaders® Tæppe (Ø150cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC Work of Leaders® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Work of Leaders tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø200 - Work Of Leaders

DISCnordic Work of leaders tæppe engelsk

Everything DiSC Work of Leaders® Tæppe (Ø200cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC Work of Leaders® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Work of Leaders tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Work Of Leaders

DISCnordic Work of leaders tæppe engelsk

Everything DiSC Work of Leaders® Tæppe (Ø150cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC Work of Leaders® tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Work of Leaders tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø200 - Management

DISCnordic Management tæppe dansk

Everything DiSC® Management Tæppe (Ø200cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC® Management tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Management tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Plakat - Everything DiSC Workplace

DISCnordic - Everything DiSC workplace plakat Engelsk

Everything DiSC Workplace® Plakat – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC Workplace® plakat, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings eller facilitering scenarie.

Plakaten er produceret i et materiale, som gør det muligt for dig at skrive på den med whiteboard tusch, og nemt viske det ud igen.

Dette betyder at du som facilitator kan give gode eksempler, indtegne plottepunkter på dine respondenter m.m. uden at skulle investere i en ny plakat – Blot tør et stykke papir henover, så er din nuværende plakat så god som ny (kan godt tåle sprit hvis tuschen sidder for godt fast).

Plakaterne egner sig specielt godt til teamprocesser, hvor alle teammedlemmernes plottepunkter påføres for at danne et teamoverblik. Plakaten med teamets plottepunkter kan med fordel efterlades hos teamet som en reminder til den proces de har været igennem.

OBS.: anvend kun whiteboard tuscher, så kan plakaten bruges igen og igen.

Plakaten har størrelsen: 70cmx100cm

Everything DiSC Workplace plakaten kan også købes på engelsk, norsk og svensk

PRIS: 150,- kr. pr. stk.

DISCtilbagemelding

DISCtilbagemeldings box - DISCnordic
DISCtilbagemeldings kit - DISCnordic

DISCtilbagemelding – dansk (inkl. engelske kort)

DISCtilbagemelding er et formidabelt værktøj som du kan bruge ved tilbagemeldingen.

Kittet indeholder:

 • plade med tempo- og fokus akse
 • kort med akseord
 • kort med de fire DiSC-stile
 • to brikker (som kan bruges til at diskutere adfærd ud fra)

Pladen er produceret i et materiale så den kan benyttes som musemåtte (og pudseklud)

PRIS: 200,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø200 - Management

DISCnordic Management tæppe engelsk

Everything DiSC® Management Tæppe (Ø200cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC® Management tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Management tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Gratis "The Five Behavior" materialer

Når du bestiller denne pakke, får du en fil med følgende mapper:

Five Behaviors Demorapporter:

The Five Behaviors of a Cohesive Team demorapporter giver dig mulighed for at se eksempler på de forskellige rapporter, og vil give dig et indblik i, hvordan hver rapport er unik og kan benyttes på forskellige måder. Mappen indeholder:

 • Individuel rapport på Kathryn Peterson
 • Forklarende Teamrapport
 • Statusrapport på Kathryn Peterson
 • Forklarende Statusrapport
 • Sammenligningsrapporter mellem Kathryn og Martin

Five Behaviors Undervisningsmaterialer:

Skal du undervise eller facilitere et hold i The Five Behaviors of a Cohesive Team, kan du med god samvittighed benyttes vores mappe med undervisningsmaterialer. Mappen indeholder:

 • DISCnordic’s PowerPoint fra Get Started kurset
 • DISCnordic’s Five Behaviors øvelseskatalog
 • Dokument med ”Godt at vide”
 • Supplerende materialer

OBS. pga. filens størrelse vil den blive sendt via WeTransfer til den ønskede mail. Mailen vil indeholde et link til download af mappen.

Uddannelse:

Forespørg på Everything DiSC certificering

Gratis Everything DiSC materialer

Når du bestiller denne pakke, får du en fil med følgende mapper:

Bag om Everything DiSC®:

Denne mappe indeholder:

 • uddybende forklaring omkring den danske validering af Everything DiSC
 • ofte stillede spørgsmål til Everything DiSC
 • en længere research rapport om baggrund og forskning på området
 • artiklen ”Fra graf til punkt” som går i dybden med at gå fra DiSC Classic til Everything DiSC, samt fordelene ved at benytte punkt fremfor graf

Everything DiSC Demorapporter:

I denne mappe er alle demo profiler samt tillægsrapporter. Disse giver et større indblik i, hvad Everything DiSC kan tilbyde, og hvordan man kan bruge de forskellige profiler. Mappen indeholder blandt andet:

 • Workplace Profil og tillægsrapport
 • Sales Profil og tillægsrapport
 • Mangement Profil og tillægsrapport
 • Work of Leaders Profil og tilægsrapport
 • Sammenligningsrapport
 • Group Culture Report (kun på engelsk)
 • Facilitator Report (kun på engelsk)
 • Productive Conflict Profil og tillægsrapport (kun på engelsk)

Everything DiSC undervisningsmateriale:

Denne mappe indeholder flere undermapper til brug ved undervisning og facilitering. Der er blandt andet:

 • Certificeringsmaterialer
 • Udviklingskatalog
 • Forandringsprocesser
 • Teamworkshop

OBS. pga. filens størrelse vil den blive sendt via WeTransfer til den ønskede mail. Mailen vil indeholde et link til download af mappen.

Gratis AdaptGRT materialer

Når du bestiller denne pakke får du en fil med følgende mapper:

AdaptGRT Demorapporter:

AdaptGRT demorapporter giver dig mulighed for at se eksempler på de forskellige rapporter, og giver dig en forståelse for forskelligheden mellem de forskellige scorer, som kan fremkomme i besvarelserne. Mappen indeholder blandt andet:

 • Søren Sørensen (høj score)
 • Hans Hansen (høj score)
 • Thomas Thomsen (lav/middel score)
 • Nina Nielsen (lav/høj score)

AdaptGRT Undervisningsmaterialer:

Undervisningsmaterialerne i AdaptGRT giver dig indblik i testen, samt hjælper til at give perspektiv til, hvordan DiSC kan kombineres med AdaptGRT. Mappen består af:

 • Screendumps fra AdaptGRT testen
 • PowerPoint fra AdaptGRT certificeringen
 • Kombination af DiSC og AdaptGRT
 • Oversigt over standardscorer

OBS. pga. filens størrelse vil den blive sendt via WeTransfer til den ønskede mail. Mailen vil indeholde et link til download af mappen.

DISCtrust spillet

DISCtrust - DISCnordic
DISCtrust - DISCnordic

DISCtrust spillet

DISCtrust spillet består af 84 kort. Hvert kort indeholder et spørgsmål, som har til formål at skabe større forståelse og indsigt i hinandens tanker og værdisæt.

Spillet er udviklet med det formål at styrke relationerne til kollegaer og medarbejdere på arbejdspladsen. Spillet kan f.eks. anvendes i forbindelse med en workshop, et udviklingsforløb eller som opstart på et teammøde.

DISCtrust kan spilles på forskellige måder. Enten kan man skiftes til at trække et kort, som alle derefter svarer på, man kan også vælge at svare individuelt, så kun den person der har trukket kortet svarer.
Alternativt trækker en person et kort og udvælger den af de øvrige deltagere, som skal svare på det – man trækker så kort på skift.

Spørgsmålet på kortene står både på dansk og engelsk.

PRIS: 450,- kr. pr. stk.

DISCnordic Øvelseskatalog

DISCnordic’s Øvelseskatalog indeholder mere end 30 forskellige øvelser som vi, og mange af vores kunder, har god erfaring med samt stor glæde af at bruge, i arbejdet med DiSC® og adfærd.

Øvelserne kan bruges som inspiration, når du skal facilitere både større og mindre grupper i en DiSC sammenhæng. Du kan bruge øvelserne enkeltvis eller vælge at kombinere dem, så der både skabes aktivitet og dialog blandt deltagerne.

Ved at inddrage øvelser i arbejdet med grupper og DiSC, opstår muligheden for at kombinere sjov, alvor og analytiske observationer af adfærd. Det kan bidrage til deltagernes refleksion og læring og dermed øge forståelsen for menneskers forskellige måder at agere på.

De øvelser, som er udvalgt og sammensat i Øvelseskataloget, er øvelser, der på forskellige måder tydeliggør, hvad der sker i samspillet mellem mennesker med forskellig adfærd. Øvelserne har i overvejende grad fokus på samarbejde og kommunikation og kan vinkles, så du kan sætte fokus på tematikker, som er relevante for den gruppe, du faciliterer – eksempelvis planlægning, instruktion, feedback, beslutningstagning og konfliktløsning. Tematikker der ofte er i spil, når vi samarbejder og kommunikerer i vores organisationer.

Vi håber, at du vil opleve, at øvelserne i kataloget tilfører en ekstra dimension, og skaber yderligere værdi i dit arbejde med DiSC.

OBS. pga. filens størrelse vil den blive sendt via WeTransfer til den ønskede mail. Mailen vil indeholde et link til download af mappen.

DISCteamplayer, brætspil – dansk

DISCteamplayer, brætspil – dansk

DISCteamplayer er et simulationsspil om ledelse og teamarbejde. Spillet henvender sig til både teammedlemmer og teamledere, og spillerne har i fællesskab rollen som en ny afdelingschef, der skal udvikle sine medarbejdere – fra en uharmonisk gruppe til et velsmurt team.

Spillet findes både på dansk og engelsk.

PRIS: 7.500,- kr. pr. stk.

DISCteamplayer, brætspil – engelsk

DISCteamplayer, brætspil – engelsk

DISCteamplayer er et simulationsspil om ledelse og teamarbejde. Spillet henvender sig til både teammedlemmer og teamledere, og spillerne har i fællesskab rollen som en ny afdelingschef, der skal udvikle sine medarbejdere – fra en uharmonisk gruppe til et velsmurt team.

Spillet findes både på dansk og engelsk.

PRIS: 7.500,- kr. pr. stk.

HIGH Performers, brætspil – dansk

High Performers spil - DISCnordic
High Performers spil - DISCnordic

HIGH Performers, brætspil – dansk

HIGH PERFORMERS er et læringsspil der fokuserer på de adfærdsmønstre der skal være til stede for at skabe et high performance team.

Deltagerne spiller sammen, og har i fællesskab rollen som projektleder for et dysfunktionelt projektteam, der arbejder på et prestigeprojekt som er vigtigt for hele virksomheden.

Spillet er på dansk.

PRIS: 7.500,- kr. pr. stk.

DISCdialog spillet - dansk

DISCdialog spil fra DISCnordic
DISCdialog spil fra DISCnordic

DISCdialog spillet – dansk

DISCdialog kan benyttes på mange måder, og man kan nemt lave sine egne øvelser til dialog spillet. Sættet indeholder 80 kort med forskellige ord (20 ord pr. DISC stil).

DISCdialog indeholder 5 øvelser, som hver især har fokus på forskellige situationer:

Tillids-øvelsen

  • Bruges til at opbygge sårbarhedsbaseret tillid i et team eller en gruppe

Anerkendende feedback-øvelsen

  • Hjælper med at sætte fokus på værdien og vigtigheden af ros og anerkendelse

Rules of Engagement-øvelsen

  • Bruges til at opbygge et sæt regler, for hvordan vi indgår i konflikt med hinanden

Præsentations-øvelsen

  • Denne øvelse kan bruges som en alternativ præsentationsrunde

Rekrutterings-øvelsen

  • Øvelsen kan hjælpe med at starte dialogen til en rekrutteringssamtale. Den kan samtidigt bruges til at vurdere kandidatens selvindsigtsniveau

Hver øvelse er udførligt beskrevet med situation, fremgangsmåde og tips til øvelsen.

DISCdialog spillet findes på både dansk og engelsk. 

PRIS: 450,- kr. pr. stk.

DISCdialog spillet - dansk

DISCdialog spil fra DISCnordic
DISCdialog spil fra DISCnordic

DISCdialogue spillet – engelsk

DISCdialogue kan benyttes på mange måder, og man kan nemt lave sine egne øvelser til dialogue spillet. Sættet indeholder 80 kort med forskellige ord (20 ord pr. DISC stil).

DISCdialogue indeholder 5 øvelser, som hver især har fokus på forskellige situationer:

Tillids-øvelsen

  • Bruges til at opbygge sårbarhedsbaseret tillid i et team eller en gruppe

Anerkendende feedback-øvelsen

  • Hjælper med at sætte fokus på værdien og vigtigheden af ros og anerkendelse

Rules of Engagement-øvelsen

  • Bruges til at opbygge et sæt regler, for hvordan vi indgår i konflikt med hinanden

Præsentations-øvelsen

  • Denne øvelse kan bruges som en alternativ præsentationsrunde

Rekrutterings-øvelsen

  • Øvelsen kan hjælpe med at starte dialogen til en rekrutteringssamtale. Den kan samtidigt bruges til at vurdere kandidatens selvindsigtsniveau

Hver øvelse er udførligt beskrevet med situation, fremgangsmåde og tips til øvelsen.

DISCdialog spillet findes på både dansk og engelsk. 

PRIS: 450,- kr. pr. stk.

DISCmatrix spillet - dansk

DISCmatrix - dansk - DISCnordic
DISCmatrix - dansk - DISCnordic

DISCmatrix spillet

DISCmatrix er udarbejdet til at være en repetitionsøvelse, som kan benyttes til at sikre at, DISC-stilene og deres karaktertræk bliver forankret.

Det anbefales at være 2-4 spillere om hvert sæt kort for at få mest ud af spillet, da det er tanken at holdet drøfter hvert udsagn, før kortene placeres i matrixen.

Man starter spillet ved at lave en ramme, D, I, S og C vertikalt, – og kort 1-10

Efterfølgende handler det om at placere de 40 kort med ord og sætninger i den rigtige kolonne og række.

DISCmatrix findes på både dansk og engelsk, og der følger vejledning samt retteark med.

PRIS: 450,- kr. pr. stk.

DISCmatrix spillet - engelsk

DISCmatrix - english - DISCnordic
DISCmatrix - DISCnordic

DISCmatrix spillet

DISCmatrix er udarbejdet til at være en repetitionsøvelse, som kan benyttes til at sikre at, DISC-stilene og deres karaktertræk bliver forankret.

Det anbefales at være 2-4 spillere om hvert sæt kort for at få mest ud af spillet, da det er tanken at holdet drøfter hvert udsagn, før kortene placeres i matrixen.

Man starter spillet ved at lave en ramme, D, I, S og C vertikalt, – og kort 1-10

Efterfølgende handler det om at placere de 40 kort med ord og sætninger i den rigtige kolonne og række.

DISCmatrix findes på både dansk og engelsk, og der følger vejledning samt retteark med.

PRIS: 450,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Management

DISCnordic Management tæppe dansk

Everything DiSC® Management Tæppe (Ø150cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC® Management tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Management tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Management

DISCnordic Management tæppe dansk

Everything DiSC® Management Tæppe (Ø150cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC® Management tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Management tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk

Forespørg på 15FQ+ certificering

Ekstroversion

Introversion

 1. Kan trække sig fra den sociale arena
 2. Har ikke så stort behov for at udveksle synspunkter med andre
 3. Føler sig ikke tilpas i sociale situationer
 4. Trives i eget selskab

Ekstroversion

 1. Trives bedst, når de er sammen med andre
 2. Kan miste energien når der er for lidt social aktivitet
 3. Indgår helst i sociale sammenhænge
 4. De har det godt med at initiere og udvikle personlige relationer

Kolonne 1

Selvkontrol

Direkte

 1. Direkte og går lige til sagen i deres sociale interaktioner
 2. Ægte, oprigtige individer
 3. De er som regel åbne og ligetil. ”Det du ser, er det du får”
 4. De er ikke særlig bekymrede for de indtryk, de skaber i sociale situationer
 5. Mange sætter pris på deres ærlighed, åbenhed og ægthed
 6. Kan i situationer udtrykke deres synspunkter uovervejet
 7. Kan mangle en større bevidsthed om at agere mere nuanceret i sociale situationer
 8. Der kan være situationer, hvor det vil være nødvendigt at lade uovervejede eller tankeløse kommentarer passere

13A

Behersket

 1. Diplomatiske og siger ikke noget, der kan virke upassende
 2. Optagede af den indvirkning, de har på deres omgivelser
 3. Naturlige og diskrete
 4. De er ofte meget opmærksomme på ikke at sige noget, der kan støde andre
 5. ”Holder deres kort tæt til kroppen”, og kan være tilbageholdende med at afsløre deres sande følelser
 6. De kan være snævertsynede i deres sociale interaktioner og kan f.eks. ikke lide folk, der er meget højlydte
 7. Sproget de anvender, skal helst ikke støde andre
 8. Kan fremstå manipulerende i deres interpersonelle relationer, da de ikke siger tingene direkte

13B

13A

13B

Åbenhed

Traditionel**

 1. Værdsætter traditionelle og afprøvede metoder
 2. Accepterer status quo og har ikke behov for forandringer for forandringens skyld
 3. Vil gerne holde fast i det de kender og videreudvikle derfra
 4. Foretrækker at benytte velafprøvede metoder og processer
 5. Eksperimenterende kollegaer kan se dem som ”stivstikkere”
 6. Kan afvise nye innovative ideer på ét sekund
 7. Trives ikke i hurtige, omskiftelige miljøer, der kræver konstant innovation og tilpasning
 8. Vil forholde sig kritiske og stille spørgsmålstegn ved innovation
11A

Eksperimenterende**

 1. Sætter stor pris på fremdrift, innovation og forandringer
 2. Afviser forsøgte og testede metoder til fordel for nye og meget anderledes tilgange til problemer
 3. Har ofte ukonventionelle holdninger og meninger
 4. Stiller naturligt spørgsmålstegn ved status quo
 5. Foretrækker at arbejde i miljøer, hvor de er frie til at skabe forandring, og kan eksperimentere og fornye
 6. Overdrevne hurtige til at afvise en forudfattet mening
 7. Ignorerer værdien af erhvervet visdom og viden
 8. Kan bruge for meget tid på at udvikle nyt, i stedet for også at have øje for, hvad der virker og ikke skal ændres

11B

11A

11B

Selvkontrol

Uformel

 1. Frit tænkende og ”tro mod sig selv”
 2. Autoritet skal man gøre sig fortjent til og kommer ikke nødvendigvis med en titel eller en rolle
 3. Forholder sig kritiske til traditionelle sociale normer, medmindre de er personligt overbeviste om værdien af det
 4. De trives med at stille spørgsmålstegn ved værdier og regler
 5. Fordi de ikke ønsker at følge det konforme, kan de fremstå som om de mangler disciplin og selvkontrol
 6. De kan til tider virke frembrusende
 7. Kan have vanskeligheder med at overholde strenge regler og procedurer
 8. Ønsker at få deres behov opfyldt hurtigt

14A

Disciplineret

 1. Værdsætter selvkontrol og selvdisciplin
 2. Trives med klare, veldefinerede moralske værdier
 3. De kan sagtens vente med at få deres behov opfyldt og fremstår kontrollerede
 4. Tilbøjelige til aktivt at undertrykke tanker eller impulser, som andre kunne tro var socialt uacceptable eller upassende
 5. De har stor respekt for autoritet og status
 6. De kan opfattes som at have høj moral, intolerante og stædige
 7. De bruger meget energi på at bekymre sig om at fastholde deres sociale omdømme
 8. Det er vigtigt at opføre sig korrekt ifht. normer og standarder

14B

14A

14B

Ængstelighed

Følelsesmæssig stabil

 1. Følelsesmæssige stabile, sikre og modstandsdygtige
 2. Oplever sjældent angstsymptomer
 3. Ikke nemme at påvirke
 4. De er tilbøjelige til, ”at tage de fleste ting, som de kommer” og bliver sjældent overrumplede af livets op- og nedture
 5. De ses som modne, pålidelige personer, som er gode til at klare sig gennem en krise
 6. De har en tendens til at være sikre, hvile i dem selv og være tilfredse med deres liv og deres præstationer
 7. Kan være for selvtilfredse og acceptere utilfredsstillende situationer
 8. Det kan være svært for andre at se, om de er begejstrerede

15A

Påvirket af følelser

 1. De er ofte i god kontakt med deres følelser
 2. Det vil være nemt for andre at se, hvilket humør de er i
 3. Bruger energi på at tackle krævende situationer
 4. Kan opleve, at de ikke altid har den nødvendige følelsesmæssige modstandsdygtighed
 5. Deres følelsesmæssige påvirkning kan være motiverende og anspore dem til at løse situationer
 6. Kan ”overreagere” i situationer
 7. Deres humør kan svinge, og derfor kan de fremstå som værende ubeslutsomme, humørsyge eller lunefulde
 8. De kan i perioder være så påvirkede følelsesmæssigt, at det har indflydelse på f.eks. deres søvn

15B

15A

15B

Ængstelighed

Sikker

 1. Sikre på deres evne til at håndtere livets udfordringer
 2. Ofte tilfredse med deres resultater
 3. Sjældent påvirkede af skyldfølelser
 4. De kaster sig ofte ud i problemer og udfordringer med en tro på, at de kan klare dem
 5. Kan til tider forekomme for selvtillidsfulde
 6. Mangler muligvis indsigt i personlige svagheder eller mangler
 7. Kan være tilbøjelige til at ignorere muligheder for kritisk selvvurdering og personlig udvikling
 8. De bruger ikke meget tid på at tage ved lære af tidligere udfordringer

16A

Bekymret

 1. Er opmærksomme på, hvad der kan gå galt
 2. Bruger energi på at se tilbage på tidligere hændelser og reflekterer over forskellige fejl, de evt. har begået
 3. Har fokus på at rette op på fejl for at forbedre fremadrettede hændelser
 4. Trives godt, når de får anerkendelse fra andre
 5. Har tendens til at fokusere på forventede farer, faldgruber og frygte det værste
 6. De kan føle sig bekymrede, når de står over for nye, uventede udfordringer
 7. Kan fremstå ubeslutsomme
 8. Følsomme over for, hvad andre tænker om dem

16B

16A

16B

Ængstelighed

Afslappet

 1. Arbejder under pres uden at blive uretmæssigt opkørte
 2. Hvis noget går galt, vil man sjældent opleve dem blive kort for hovedet eller irritable
 3. Generelt er de tålmodige med venner og kolleger
 4. Der skal meget til før de mister deres humør, og de vil ikke være tilbøjelige til at have vredesudbrud
 5. De lader sig ikke påvirke af fejl og modgang
 6. Deres afslappede facon kan blive opfattet som manglende motivation
 7. De har meget let ved at slappe af efter en hård dag
 8. Usandsynligt at de oplever stressrelaterede sundhedsproblemer

17A

Anspændt

 1. Har et personligt højt drive og kan forekomme rastløse
 2. De vil arbejde intensivt med en opgave og slapper først af, når den er lavet
 3. De stiller ofte høje krav både til dem selv og andre
 4. De kan blive utålmodige, hvis det går for langsomt
 5. Kan være tilbøjelige til at tro, at den eneste måde at sikre, at noget er gjort korrekt, er ved at gøre det selv
 6. De kan blive irriterede eller irritable, når ting går galt
 7. De opleves som temperamentsfulde og lette at fornærme
 8. Tilbøjelige til at få stressrelaterede sundhedsproblemer og følelse af overdreven spænding og irritabilitet

17B

17A

17B

Ængstelighed

Tillidsfuld*

 • Tror på det bedste i andre og har generelt et positivt syn på menneskets natur
 • Tror at folk dybest set er venlige og har gode motiver
 • Der går ikke lang tid efter de har mødt en person, før de stoler på dem
 • De kan bekymre sig om andres velfærd
 • Føler skuffelse, hvis andre udnytter deres tillid
 • Kan forekomme lidt naive, da de til tider kan udvise overdreven tillid
 • Sætter sjældent spørgsmålstegn ved deres positive, tillidsfulde syn på menneskets natur
 • Tager folk for pålydende

18A

Mistænksom*

 • Forholder sig kritiske og tager ikke folk for pålydende
 • De vil gerne sikre, at folk er til at stole på og vil forholde sig kritiske for at undgå fejltagelser
 • Tilbageholder deres vurderinger om andre, indtil de har hårde, ubestridelige beviser for deres troværdighed og ærlighed
 • De kan være svære at løbe om hjørner med
 • De har ofte en skeptisk tilgang til livet og kan blive opfattet som kyniske
 • De kan være tilbøjelige til at tro, at andre udnytter dem
 • Der kan gå et stykke tid, før de stoler på andre
 • Kan manipulere, for at undgå selv at blive udnyttet

18B

18A

18B

Imødekommenhed

Selvstændighed

 1. Er ofte agenter for handling og forandring
 2. Konfronterer let status quo, udfordrer og er kompromisløse
 3. Tager sjældent nej for gode varer
 4. Efterlever helst deres egne værdier

Imødekommenhed

 1. Bekymrer sig mere om andres behov end om at udføre en opgave mest effektivt
 2. Påvirket af bekymringer om, hvad andre synes
 3. Det er nemt for dem at have empati for andre
 4. Kan ikke lide at kritisere eller disciplinere andre

Kolonne 2

Selvkontrol

Spontan

 1. Foretrækker at løse problemer som de opstår, snarere end at følge detaljerede handlings- eller tidsplaner
 2. De er tilbøjelige til at se ting fra et bredere perspektiv
 3. Foretrækker at tænke overordnet og strategisk
 4. Deres tilgang til opgaver er ofte afslappet, særligt i forbindelse med detaljer, som de ikke lader sig begrænse af
 5. Kan have en tendens til at mangle pligtfølelse
 6. Vanskeligheder med at være vedholdende med kedelige eller tilbagevendende opgaver
 7. Tilbøjelige til at se bort fra veletablerede regler/systemer, hvis de står i vejen for det overordnede mål
 8. De kan fremstå uorganiserede og rodede

12A

Samvittighedsfuld

 1. Stærke følelser af pligt og ansvar
 2. Vedholdende og tilbøjelige til at være pæne, ryddelige og velorganiserede
 3. Fastsætter høje standarder både for dem selv og andre
 4. Omhyggelige og systematiske i deres arbejde
 5. Ivrige efter at sikre, at tingene er gjort rigtigt
 6. Som følge heraf opdager de nogle gange, at andre ikke altid lever op til deres høje standarder
 7. De kan have svært ved at se ting fra ”et bredere perspektiv”
 8. Kan være pedantiske eller perfektionistiske

12B

12A

12B

Åbenhed

Påvirkelighed

 1. Ofte bedre til at implementere ideer end at generere dem
 2. Tilbøjelige til at afvise abstrakte løsninger
 3. Følelser spiller ikke en stor rolle i deres liv
 4. Ofte praktiske, realistiske og konservative i deres holdninger

Åbenhed

 1. Lever ofte i ideernes verden
 2. Trives med frihed til at løse problemer på nye og innovative måder
 3. Interesserer sig for det kunstneriske udtryk
 4. De har sandsynligvis en udviklet sans for æstetik

Kolonne 3

Selvkontrol

Lav selvkontrol

 1. Betragter dem selv som frie for sociale regler og rammer
 2. Kan mangle selvdisciplin til at få kedelige opgaver færdiggjort
 3. Tolerante og åbne i deres holdninger
 4. Tror på, at man skal leve fuldt ud, mens man gør det

Høj selvkontrol

 1. Tilbøjelige til at overholde sociale forventninger
 2. Kan være bundet af egne, høje moralske standarder
 3. Stærk struktureret adfærd
 4. Har en stærk fornemmelse af rigtigt og forkert

Kolonne 4

Ængstelighed

Lav ængstelighed

 1. Rolige, sammensatte og tilfredse med deres liv
 2. Let ved at klare de daglige udfordringer
 3. Lader sig ikke påvirke unødigt
 4. Kan virke uinteresserede

Høj ængstelighed

 1. Kan bekymre sig for fremtiden
 2. Kan være utilfredse med deres tidligere præstationer
 3. Sætter spørgsmålstegn ved andre
 4. Tilbøjelige til at blive stressede her og nu

Kolonne 5

15FQ+ tilbagemelding - dansk

15fq+ Jobprofil DISCnordic
15fq+ Jobprofil spillekort DISCnordic

15FQ+ tilbagemelding – dansk

15FQ+ tilbagemelding er et formidabelt værktøj som du kan bruge til 15FQ+tilbagemeldingen, til støtte for både tilbagemelder og kandidat.

Kortene er udarbejdet, så de understøtter dialogen omkring de 16 forskellige faktorer, og kan anvendes i tilbagemeldingssamtalen efter behov.
Kortene følger strukturen fra Feedbackrapporten og er opdelt i temaerne:

 • Interpersonel stil
 • Tænkestil
 • Copingstil

PRIS: 200,- kr. pr. stk.

15FQ+ jobprofil - dansk

15fq+ Jobprofil DISCnordic
15fq+ Jobprofil DISCnordic

15FQ+ jobprofil – dansk

15FQ+ jobprofil-kittet er et dialogværktøj, der kan understøtte dialogen omkring de 16 forskellige faktorer som 15FQ+ værktøjet måler på.

Værktøjet anvendes typisk i dialogen med den ansættende leder for at hjælpe med at finde den bedste kandidat til jobbet, og efterfølgende til at lave den Ideelle Jobprofil. Når der er taget stilling til hvor på skalaen den ideelle kandidat placeres, noteres dette på den medfølgende blok. Til sidst tastes dette i GeneSys-systemet hvorefter der trækkes en Ideel Jobprofil. Denne Ideelle Jobprofil kan holdes op imod kandidatens profil, og dermed vises en GAB-analyse på de 16 faktorer.

Kittet indeholder:

 • 18 dialogkort med gradueringsbeskrivels
 • 2 jobprofil blokke til at notere valgt graduering på, før det tastes i GeneSys

PRIS: 450,- kr. pr. stk.

15FQ+ jobprofil - blokke

15fq+ Jobprofil blok DISCnordic
15fq+ Jobprofil blok DISCnordic

15FQ+ jobprofil – blokke (sæt á 5 stk.)

Ekstra blokke til 15FQ+ jobprofil-kittet.

Mangler du blokke til dialogen omkring de 16 forskellige faktorer som 15FQ+ værktøjet måler på, så kan du her købe ekstra blokke i sæt á 5.

PRIS: 150,- kr. pr. sæt.

Forespørg på DiSC konvertering
Forespørg på AdaptGRT certificering

Åbenhed

Konkret tænkende

 1. Praktiske, nede på jorden, realister
 2. Fokus på observerbare fakta og hårde data
 3. Optagede af om tingene fungerer og ikke i samme grad af at udforske, hvordan eller hvorfor de fungerer
 4. Bliver nogle gange betragtet af andre som fornuftige pragmatikere
 5. Kan afvise abstrakte og teoretiske perspektiver
 6. Uvillige til at se ud over de åbenlyse fakta i en given situation
 7. Andre kan opleve dem som værende begrænsende eller fantasiforladte
 8. Kan til tider være alt for konkrete eller bogstavelige
10A

Abstrakt tænkende

 1. Kreative, fantasifulde personer
 2. Stor interesse for abstrakte teoretiske ideer
 3. Optagede af at forstå principper og begreber
 4. Tilbøjelige til at se ud over de indlysende fakta i en given situation, og de kommer sandsynligvis med nye, innovative ideer
 5. Sætter ikke klare mål
 6. Lader sig rive med af egne tanker og ideer
 7. Kan mangle bekymring for praktiske, daglige gøremål
 8. Kan fremstå som urealistiske og for fantasifulde

10B

10A
10B

Åbenhed

Nøgtern

 1. Nyder at arbejde med deres hænder og ordne ting
 2. Beslutninger baseres på funktionelle overvejelser, og de bekymrer sig for, om tingene fungerer effektivt
 3. Bruger ikke unødig tid og ressourcer på æstetik og design
 4. De holder fokus på sagens kerne og lader sig sjældent bevæge af følelser eller skønhed
 5. De træffer ofte beslutninger, der er baseret på rationelle og funktionelle overvejelser
 6. De har en hård ”no nonsense” tilgang til livet
 7. Lille interesse for det kulturelle eller for kunstneriske sysler
 8. De kan have en tilbøjelighed til at forstå verden som ”sort eller hvid”, ”enten/eller”
9A

Fintfølende

 1. Stor interesse for kulturelle og kunstneriske aktiviteter og sysler
 2. Raffineret og sofistikeret smag
 3. Sætter pris på kunst, litteratur, musik osv.
 4. Meget subjektive i deres synspunkter og inddrager sjældent logik og fakta
 5. Reagerer ofte på situationer og begivenheder på et intuitivt, følelsesmæssigt niveau
 6. De kan betragtes som upraktiske eller ”kunstneriske”
 7. Kreative, æstetiske og følsomme
 8. Ringe interesse i at arbejde med deres hænder, f.eks. at ordne eller reparere ting
9B
9A
9B

Tæppe Ø200 - Sales

DISCnordic Sales tæppe dansk

Everything DiSC® Sales Tæppe (Ø200cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC® Sales tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Sales tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Everything DiSC® Manual

DISC manual book fra DISCnordic

Everything DiSC® Manual – engelsk

Med dette komplette reference- og statistikværktøj, kan professionelle tilgå den forskning og teori som står bag Everything DiSC®. Dertil giver den en dybdegående indsigt i DiSC modellen og de forskellige applikationer forbundet til DiSC.

Everything DiSC Manual dækker følgende hovedemner:

 • Forskning som understøtter validiteten og pålideligheden af DISC stilene.
 • En oversigt over DISC – hvordan det krydses med nuværende psykologiske teorier.
 • Casestudier som giver den korrekte tolkning af værktøjet.
 • DISC forskning omkring fordeling af køn, etnicitet og uddannelse.

Denne manual er et essentielt reference- og statistikværktøj for alle, som faciliterer Everything DiSC produkter.

OBS. Manualen findes kun på engelsk

PRIS: 250,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Sales

DISCnordic Sales tæppe dansk

Everything DiSC® Sales Tæppe (Ø150cm) – dansk

Ved købet af vores Everything DiSC® Sales tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Sales tæppet kan også købes på engelsk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø200 - Sales

DISCnordic Sales tæppe engelsk

Everything DiSC® Sales Tæppe (Ø200cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC® Sales tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø2 meter.

Everything DiSC Sales tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 3.000,- kr. pr. stk.

Tæppe Ø150 - Sales

DISCnordic Sales tæppe engelsk

Everything DiSC® Sales Tæppe (Ø150cm) – engelsk

Ved købet af vores Everything DiSC® Sales tæppe, får du et fantastisk visuelt værktøj til ethvert undervisnings- eller facilitering scenarie. Det skaber en god indflyvning til DiSC’s enkelthed – samtidig med at det stimulerer brugerne og giver mulighed for at strække benene.

Tæppet kan med fordel benyttes sammen med en af DISCnordic’s tæppeøvelser (se vores Øvelseskatalog).

Størrelse: Ø1,5 meter.

Everything DiSC Sales tæppet kan også købes på dansk.

PRIS: 2.500,- kr. pr. stk.

Five Behaviors Facilitator trekant

The Five Behaviors of a Cohesive Team trekant model - dansk - DISCnordic
The Five Behaviors of a Cohesive Team trekant model bagside - DISCnordic

Five Behaviors of af Cohesive Team™ Facilitator trekant – dansk

Skumtrekanten lavet efter Patrick Lencionis – ”The Five Behaviors of a Cohesive Team™” model – giver dig mulighed for at have modellen stående på dit skrivebord.

Trekanten viser de fem adfærdstræk, som skal være til stede for at sikre et effektivt teamsamarbejde:

 1. Tillid
 2. Konflikt
 3. Commitment
 4. Ansvar
 5. Resultater

Passer perfekt på bordet.

The Five Behaviors of a Cohesive Team trekanterne findes på både dansk og engelsk

Dimensioner ca. 7 x 7 x 8 cm.

PRIS: 100,- kr. pr. stk.

Five Behaviors Facilitator trekant

The Five Behaviors of a Cohesive Team trekant model - engelsk - DISCnordic
The Five Behaviors of a Cohesive Team trekant model bagside - DISCnordic

Five Behaviors of af Cohesive Team™ Facilitator trekant – engelsk

Skumtrekanten lavet efter Patrick Lencionis – ”The Five Behaviors of a Cohesive Team™” model – giver dig mulighed for at have modellen stående på dit skrivebord.

Trekanten viser de fem adfærdstræk, som skal være til stede for at sikre et effektivt teamsamarbejde:

 1. Tillid
 2. Konflikt
 3. Commitment
 4. Ansvar
 5. Resultater

Passer perfekt på bordet.

The Five Behaviors of a Cohesive Team trekanterne findes på både dansk og engelsk

Dimensioner ca. 7 x 7 x 8 cm.

PRIS: 100,- kr. pr. stk.

De fem dysfunktioner i et team

De fem dysfunktioner i et team - DISCnordic

De fem dysfunktioner i et team – dansk

Patrick Lencioni, skaberen af ”The Five Behaviors of a Cohesive Team™ ” står bag denne medrivende og lærerige fortælling, om hvorfor samarbejde i et team stadigvæk er den vigtigste konkurrencemæssige fordel en virksomhed har.

I fortællingen følger vi Kathryn Petersen, som er nyindsat CEO i en stor IT-virksomhed i Silicon Valley – hun er sat på sit livs mission, da hun skal vende nedgangen i firmaet.

Kathryn bliver hurtigt introduceret for ledergruppen, som består af de største kanoner i branchen – hun finder dog hurtigt ud af at virksomhedens problemer hverken bunder i mangel på talent, økonomi, strategi eller teknologi, men i en dysfunktionel ledergruppe. Hendes opgave bliver nu at træde i karakter som leder og få gruppens vidt forskellige medlemmer til at arbejde sammen i et team.

I løbet af fortællingen afdækker Lencioni de fem mest almindelige samarbejdsdefekter:

 • 30Fravær af tillid
 • Konfliktskyhed
 • Manglende commitment
 • At undgå at holde hinanden ansvarlige
 • Uopmærksomhed på resultater

Ved at introducere en enkel og letforståelig model viser Lencioni, hvordan man kan overvinde disse fem dysfunktioner og skabe det perfekte team der er i stand til at arbejde sammen, bede hinanden om hjælp, trække på hinandens kompetencer, omfavne fejl og begrænsninger, træffe kvalificerede beslutninger og ganske enkelt udrette mere på kortere tid.

Denne fortælling er både humoristisk, men også yderst fascinerende og brugbar for alle, som interesserer sig for eller arbejder med teams.

Bogen kan købes på dansk, men også på original sproget engelsk (The Five Dysfunctions of a Team).

PRIS: 300,- kr. pr. stk.

The Five Dysfunctions of a Team

The 5 dysfunctions of a team book - DISCnordic

The Five Dysfunctions of a Team

Patrick Lencioni, skaberen af ”The Five Behaviors of a Cohesive Team™ ” står bag denne medrivende og lærerige fortælling, om hvorfor samarbejde i et team stadigvæk er den vigtigste konkurrencemæssige fordel en virksomhed har.

I fortællingen følger vi Kathryn Petersen, som er nyindsat CEO i en stor IT-virksomhed i Silicon Valley – hun er sat på sit livs mission, da hun skal vende nedgangen i firmaet.

Kathryn bliver hurtigt introduceret for ledergruppen, som består af de største kanoner i branchen – hun finder dog hurtigt ud af at virksomhedens problemer hverken bunder i mangel på talent, økonomi, strategi eller teknologi, men i en dysfunktionel ledergruppe. Hendes opgave bliver nu at træde i karakter som leder og få gruppens vidt forskellige medlemmer til at arbejde sammen i et team.

I løbet af fortællingen afdækker Lencioni de fem mest almindelige samarbejdsdefekter:

 • Fravær af tillid
 • Konfliktskyhed
 • Manglende commitment
 • At undgå at holde hinanden ansvarlige
 • Uopmærksomhed på resultater

Ved at introducere en enkel og letforståelig model viser Lencioni, hvordan man kan overvinde disse fem dysfunktioner og skabe det perfekte team der er i stand til at arbejde sammen, bede hinanden om hjælp, trække på hinandens kompetencer, omfavne fejl og begrænsninger, træffe kvalificerede beslutninger og ganske enkelt udrette mere på kortere tid.

Denne fortælling er både humoristisk, men også yderst fascinerende og brugbar for alle, som interesserer sig for eller arbejder med teams.

Bogen kan købes på engelsk og dansk.

PRIS: 300,- kr. pr. stk.

The Work of Leaders – engelsk

The Work of Leaders - DISCnordic

The Work of Leaders – engelsk

Med anerkendelse af at ledelse er et af de mest forskede områder indenfor organisatorisk udvikling, såvel som et af de mest efterspurgte emner indenfor uddannelse, besluttede forfatterne at skabe sammenhæng mellem publicerede teorier og information omkring ledelse. Målet med The Work of Leaders er at simplificere den store mængde af information omkring ledelse, og at gøre indsigten i emnet tilgængelig for enhver, som har lyst til at skabe bedre resultater som ledere.

VAE processen:
Det arbejde som ledere gør – den del af arbejdet som virkelig betyder noget – er kogt ned til tre områder: skabelsen af en vision, opbygningen af allignment (ejerskab/commitment) og gennemførelse.

Vision, Allignment og Execution er de ”magiske ord”.

Med passion og indsigt inddrager forfatterne de bedst kendte lederskabs autoriteter, samtidig med at de udnytter deres uovertruffen adgang til data fra tusindvis af ledere og medarbejdere, samt deres forbindelse til hundredvis af organisatoriske udviklingskonsulenter.

Skrevet med humor og eksempler fra virkelige scenarier, fortæller The Work of Leaders om de bedste eksempler indenfor ledelse til en simpel, men overbevisende proces som hjælper ledere på alle niveauer med øjeblikkeligt at skabe resultater

Den indsigt i ledelse som denne bog giver, kan med fordel sammenkobles med Everything DiSC Work of Leaders® profilen, som netop sætter fokus på de samme områder som bogen – VAE (Vision, Allignment, Execution).

OBS. bogen er på engelsk.

PRIS: 250,- kr. pr. stk.

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Jeg giver hermed samtykke til at DISCnordic må opbevare og behandle de oplysninger jeg har afgivet i formularen, til at kontakte mig.

Oplysninger afgivet i formularen, sendes til en mailpostkasse, hvor kun autoriseret personale med særlig adgang kan tilgå og behandle oplysningerne.

Når kontakt er opnået, og der ikke længere er behov for oplysningerne, der er afgivet i denne formular, slettes de.

Ved afgivelse af samtykke accepteres det, at DISCnordic, indtil kontakt er opnået, må opbevare og behandle mine oplysninger.

DISCnordic er Dataansvarlig. 

Samtykket er afgivet frit og kan til enhver tid trækkes tilbage.  

Jeg erklærer samtidig at jeg har fået oplyst mine rettigheder og hvordan jeg udøver dem jf.  DISCnordics persondatapolitik.

Imødekommenhed

Eksperimenterende**

 1. Sætter stor pris på fremdrift, innovation og forandringer
 2. Afviser forsøgte og testede metoder til fordel for nye og meget anderledes tilgange til problemer
 3. Har ofte ukonventionelle holdninger og meninger
 4. Stiller naturligt spørgsmålstegn ved status quo
 5. Foretrækker at arbejde i miljøer, hvor de er frie til at skabe forandring, og kan eksperimentere og forny
 6. Overdrevne hurtige til at afvise en forudfattet mening
 7. Ignorerer værdien af erhvervet visdom og viden
 8. De kan bruge for meget tid på at udvikle nyt i stedet for også at have øje for, hvad der virker og ikke skal ændres

Traditionel**

 1. Værdsætter traditionelle og afprøvede metoder
 2. Accepterer status quo og har ikke behov for forandringer for forandringens skyld
 3. Vil gerne holde fast i det de kender og videreudvikle derfra
 4. Foretrækker at benytte velafprøvede metoder og processer
 5. Eksperimenterende kolleger kan se dem som ”stivstikkere”
 6. Kan afvise nye, innovative ideer på ét sekund
 7. Trives ikke i hurtigt omskiftelige miljøer, der kræver konstant innovation og tilpasning
 8. Vil forholde sig kritiske og stille spørgsmålstegn ved innovation
8B
8A
8B
8A

Ring mig op

Ekstroversion

Reserveret

 1. Relaterer til andre på en neutral og professionel facon
 2. Foretrækker at forholde sig til teoretiske og konkrete forhold
 3. Har det bedst med meget velkendte og betroede mennesker omkring sig
 4. Ønsker sjældent at drøfte personlige forhold
 5. Har det svært med folk, der er for venlige eller personlige
 6. Kan af de fleste opfattes som distancerede og reserverede
 7. Kan have svært ved at forstå og forholde sig til egne og andres følelser
 8. Det tager tid, før de udtrykker sympati eller forståelse

1A

Empatisk

 1. Venlige, varme og deltagende
 2. Udtrykker deres følelser på en ægte og inderlig måde
 3. Har ofte en naturlig forståelse for, hvad der rører sig hos andre
 4. Generøse i deres relationer og kontakt til andre
 5. Værdsættes i grupper og teams for deres støttende og rummelige facon
 6. Kan være for hurtige til at tilbyde venner og kolleger hjælp og støtte
 7. Kan have svært ved at stå fast og ikke lade forståelse og empati for andres følelser påvirke f.eks. en beslutning
 8. Kan have brug for at kunne distancere sig fra personer og holde fokus på opgaven

1B

1A

1B

Ekstroversion

Alvorlig

 1. Kan opleves som seriøse og eftertænksomme
 2. Trives med at engagere sig i mere seriøse aktiviteter
 3. Lader sig ikke distrahere og bruger ikke tid på ting, der er irrelevante
 4. Fokuserer på det, der er meningsfyldt i forhold til et større mål
 5. De kan mangle ønsket om at have det sjovt og ”leve livet”
 6. Kan fremstå akavede eller stive i sociale situationer
 7. Har sandsynligvis færre venner end andre
 8. Det kan tage tid før andre føler sig tilpas i deres selskab
2A

Entusiastisk

 1. Livlige, talende, nyder at ”give slip” og have det sjovt
 2. Ivrige efter at deltage i enhver aktivitet, som indeholder sjov og spænding
 3. Tiltrækkes af sjove og stimulerende sociale situationer
 4. Nyder at tage tingene, som de kommer
 5. Kan have tendens til at handle overilet
 6. Kan fremstå som useriøse og uovervejede
 7. De har behov for spænding og stimulering, hvilket kan afholde dem fra fordybelse og fokus
 8. Kan overskride grænsen for, hvad der er passende
2B
2A
2B

Ekstroversion

Tilbageholdende

 1. Giver plads til, at andre kan udfolde sig i sociale situationer, og lader andre om at tage kontakt
 2. Kommer på banen efter et stykke tid. De vil gerne orientere sig først
 3. Når de skal være i fokus, trives de bedst med at være grundigt forberedte
 4. Foretrækker at samtale med dem, de kender
 5. Det tager tid at lære dem at kende
 6. Bryder sig ikke om at stå frem foran andre
 7. Tilbageholdende med at udtrykke deres synspunkter foran folk, de ikke kender særlig godt
 8. Tager et skridt tilbage og glider i baggrunden

3A

Socialt sikker

 1. Dristige og socialt modige
 2. Selvsikre og glade for at tale foran et stort publikum
 3. Trives med at ”føre sig frem” på den sociale scene
 4. Nyder at møde nye mennesker
 5. Kan bidrage for hurtigt til gruppediskussioner, så andre ikke kan nå at byde ind
 6. Bruger ofte meget energi på at sikre sig en plads i rampelyset, fremfor at lade andre komme på banen
 7. Kan have meget stort fokus på at få andre ”ud af deres skal”
 8. Gør et stort indtryk på de mennesker, de møder

3B

3A

3B

Ekstroversion

Selvtilstrækkelig

 1. Træffer beslutninger alene
 2. Trives med at bruge tid på egen hånd
 3. Behøver ikke meget social støtte eller kontakt
 4. Undgår at blive aktivt involveret i diverse udvalg
 5. Kan betragtes som noget sky og stille af natur
 6. Deltager helst ikke i interpersonelle aspekter af en opgave
 7. Tilbageholdende med at bede andre om hjælp
 8. De tager ikke hensyn til den offentlige mening eller andres forventninger, når der skal træffes beslutninger
4A

Gruppeorienteret

 1. De træffer beslutninger, mens de er i diskussion med andre
 2. Tager en aktiv rolle i sociale sammenhænge
 3. Glade for at indgå i sociale organisationer, udvalg, osv.
 4. De fungerer godt, når social kontakt er mulig
 5. Behovet for social kontakt kan forstyrre deres evne til at fuldføre arbejdet uafhængigt af andre
 6. Kan ikke lide at være alene i lange perioder
 7. De kan virke forstyrrende på andre, da de ofte inddrager folk omkring dem
 8. Svært ved at arbejde uden en høj grad af social kontakt
4B
4A
4B

Imødekommenhed

Høj intellektualitet

 1. Selvsikre i forhold til deres intellektuelle evner
 2. Nyder opgaver, der er intellektuelt krævende og udfordrende
 3. Tilegner sig nemt ny information og erhverver sig nye intellektuelle færdigheder
 4. Hurtige til at udnytte situationer, hvor de kan vise deres viden og intellektuelle dygtighed
 5. Kan have en tendens til unødigt at bruge lange ord
 6. Nyder at forklare komplekse ideer og problemer
 7. Lærer hurtigere end de fleste og kan have høje forventninger til andres indlæringshastighed
 8. Kan tale meget om intellektuelle og indviklede ting, som ikke altid er relevante i den praktiske hverdag
5A

Lav intellektualitet

 1. Opmærksomme på egen opfattelse af intellektuelle evner
 2. Er tydelige omkring, hvad der er et passende intellektuelt niveau for dem
 3. Bruger tid på at forstå og værdsætte hovedpointer i komplekse diskussioner
 4. Kan blive forvirrede, hvis folk bruger for komplicerede ord
 5. De kan være usikre på bredden af deres generelle viden
 6. Undgår at diskutere spørgsmål, som er for ”højtragende”
 7. Utilpasse i situationer, hvor de skal forklare komplekse ideer for andre
 8. Trives bedst med opgaver, hvor der er overensstemmelse mellem kompleksitet og opfattelsen af egne evner
5B
5A
5B

Imødekommenhed

Dominerende

 1. Tager gladeligt ansvar
 2. Giver klare instruktioner og ordrer, kontrollerer og følger op på kolleger, som er mindre frembrusende
 3. Når de udtrykker deres meninger, er de ikke bange for at gøre det højt og tydeligt
 4. Nøjeregnende, når de beskæftiger sig med andre
 5. Fordi de er klare og tydelige ifht. egne meninger, kan de overhøre andres synspunkter
 6. Det kan være svært for dem at indrømme, når andre har en god pointe
 7. Kan komme til at skubbe folk væk, der er uenige
 8. Genererer nogle gange konflikt og disharmoni omkring sig
6A

Imødekommende

 1. Samarbejdsvillige og imødekommende
 2. De har ikke brug for at markere sig og giver derfor plads til andre
 3. Ønsker at undgå at forstyrre venner og kolleger
 4. Beskedne i deres interpersonelle relationer
 5. Føjelige, når de beskæftiger sig med mere selvsikre personer
 6. Kan ikke lide konflikter og uenighed
 7. Ignorerer egne personlige behov og mål
 8. Vanskeligt, når de skal tage ansvar for situationer og give ordrer til andre
6B
6A
6B

Imødekommenhed

Mistænksom*

 1. Forholder sig kritiske og tager ikke folk for pålydende
 2. De vil gerne sikre, at folk er til at stole på
 3. Tilbageholder deres vurderinger om andre, indtil de har hårde, ubestridelige beviser for deres troværdighed og ærlighed
 4. De kan være svære at løbe om hjørner med
 5. De har ofte en skeptisk tilgang til livet og kan blive opfattet som kyniske
 6. De kan være tilbøjelige til at tro, at andre udnytter deres good-will
 7. Der kan gå et stykke
 8. tid, før de stoler på andre
 9. Kan manipulere for at undgå selv at blive udnyttet

Tillidsfuld*

 1. Tror på det bedste i andre, og de har generelt et positivt syn på menneskets natur
 2. Tror, at folk dybest set er venlige og har gode motiver
 3. Der går ikke lang tid efter de har mødt en person, før de stoler på dem
 4. De kan bekymre sig om andres velfærd
 5. Føler skuffelse, hvis andre udnytter deres tillid
 6. Kan forekomme lidt naive, da de til tider kan udvise overdreven tillid
 7. Sætter sjældent spørgsmålstegn ved deres positive, tillidsfulde syn på menneskets natur
 8. Tager folk for pålydende
7B
7A
7B
7A