Dette prioriterer topledere, når de ønsker at skabe en mere effektiv kultur

Hvordan skaber man en sund kultur, som samtidigt eksekverer virksomhedens strategi endnu mere effektivt.

Af Mads Elk, Associeret Partner i Cultivator A/S.

Vi har i mange år talt om, at 70% af alle forandringsbestræbelser mislykkes. Og ifølge Businessinsights.dk, så er det kun 10% af alle frontledere der kan nævne de strategiske prioriteter.  Nu skal man altid forholde sig kritisk til disse data. Men det er min erfaring, at mange ledere oplever, at eksekveringen af strategien aldrig er helt så let, som den så ud på papir.  

Derfor har jeg i perioden marts til december 2019 interviewet 77 topledere i mellemstore og større virksomheder i Storkøbenhavn. Formålet med undersøgelsen har været, at få indsigt i, hvad ledere prioriterer højest, når det kommer til at skabe en mere effektiv kultur. Samtidigt ønskede jeg at finde ud af, om der var en fællesnævner i ledernes svar, som kunne tydeliggøre, hvordan vi kan eksekvere vores strategier igennem vores kultur på en mere effektiv måde.

Centralt for min undersøgelse var det begreb, som hedder transfer. I denne kontekst betyder transfer, at virksomheden er lykkedes med at implementere viden om en strategi til ny reel adfærd i organisationen. Ifølge forskningen hviler succesfuld transfer især på 3 faktorer: En klar strategi (som medfører dybdeforståelse for strategien), indre motivation og samarbejde.

Herefter kunne min undersøgelse gå i gang. Jeg stillede hver topleder 2 spørgsmål: 1) ”Hvad er en effektiv kultur for dig” og 2) ”Hvad er mest relevant for din organisation at blive bedre til, hvis kulturen skal blive endnu mere effektiv”. Det sidste spørgsmål
var det centrale og det jeg reelt ønskede at måle på.

Baseret på ledernes kommentarer, samlede jeg deres svar i forskellige kategorier. På denne måde er alle udsagn med flere end 2 stemmer samlet i 8 forskellige kategorier, som du kan se nedenfor. 

Ser man på ledernes vægtede svar springer især en ting i øjnene:

Transfer af en strategi sker kun, når kombinationen af en klar strategi, indre motivation og samarbejde er til stede. Kun 2 ud af 77 ledere har fokus på alle 3 parametre i kombination. Det er lavt.

Baseret på denne undersøgelse, så er der indikationer på at:

”Danske ledere kan eksekvere virksomhedens strategi mere effektivt ved at kombinere deres fokus på en klar strategi, samarbejde og indre motivation, udført i et enkelt adfærdsdesign”.

Så hvordan gør man dette?

Inspireret af den amerikanske forfatter og management konsulent Patrick Lencioni, så mener jeg, at det enkle adfærdsdesign kan udføres igennem 4 ”enkle” discipliner som tilsammen favner de 3 transferparametre: Dybdeforståelse/klar strategi, indre motivation og samarbejde.

Disciplin 1: Skab et velfungerende samarbejde

Skab først en ledergruppe, dernæst en virksomhedskultur, der bygger på et ægte teammindset. Jeg anvender Patrick Lencioni´s 5 adfærdsmønstre for et velfungerende team (se model nedenfor), hvor teamet scorer sig selv baseret på 38 spørgsmål. Baseret på deres egne udsagn finder vi styrker og udviklingsområder for et endnu mere velfungerende team.

Five Behavior

Har I et velfungerende team-mindset i jeres virksomhed?

Tænker og handler I som en enhed?

Hvis ikke, så viser det sig, at uagtet hvor klar en strategi I har, så vil strategien ikke blive eksekveret med tilstrækkelig synergi imellem teammedlemmer og teams indbyrdes i virksomheden.

Disciplin 2: Skab strategisk klarhed

Alle medarbejdere skal kende til strategien. Det betyder, at alle skal kunne svare på følgende 7 kritiske spørgsmål:

 1. Hvorfor eksisterer vi?
 2. Hvordan opfører vi os?
 3. Hvad er det vi laver?
 4. Hvordan bliver vi en succes?
 5. Hvad er mest vigtigt lige nu?
 6. Hvem gør hvad (funktioner/adfærd)?
 7. Hvilke kernekompetencer skal udvikles for at opnå vinderadfærd?

Den ambitiøse virksomhed som ønsker en høj eksekveringsevne af strategien, arbejder med disse 7 kritiske spørgsmål først og fremmest på vegne af virksomheden, dernæst teamet og endelig ift. medarbejderen selv. 

Bed jeres ledergruppe eller team om at notere svarene på de overstående 7 spørgsmål på en post-it. Vurdér derefter, hvor enslydende svarene er.  

Disciplin 3: Overkommunikér adfærd

Når ledergruppen er alignet omkring de 7 kritiske spørgsmål, så skal strategien kommunikeres igen og igen og igen og igen til resten af organisationen. For at styrke både klarhed, indre motivation og samarbejde, så skal medarbejderne have indflydelse på, hvordan strategien skal udføres. Balancen består i at være tydelig om den strategiske ramme samtidigt med, at lederen skal kunne inddrage og facilitere den medarbejderproces, der skaber et fælles commitment til tydelige adfærds- og læringsmål. 

Iagttag jeres teammøder. 

 • Skaber teamet sammen den tillid der skal til for, at teamet kommunikerer åbent og ærligt?
 • Bærer jeres møder præg af levende diskussioner omkring de 7 kritiske svar således, at alle bliver hørt og har indflydelse på udførelsen?
 • Skaber I et tydeligt commitment og en fælles handleplan ved afslutningen på jeres møder og tager I et fælles ansvar for at følge op på planen?
 • Differentierer og strukturerer I jeres teammøder? F.eks. i:
  1.  korte stående (måske daglige) operationelle møder á max. 10 min., hvor I taler trivsel og ”dagens” prioriteter;
  2. ugentlige taktiske møder, hvor I følger op på resultater ift. mål og skaber læring og 
  3. månedlige møder, hvor I sætter nye få tematiske månedlige mål, som understøtter virksomhedens strategiske prioriteter.
Disciplin 4: Forstærk adfærd

Den sidste disciplin skal sikre, at alle jeres humane processer (rekruttering, on-boarding, 1-1 samtaler, træning m.m.) tager afsæt i de 7 kritiske svar.  De humane processer skal bl.a. sikre, at den indre motivation styrkes hos medarbejderen igennem autonomi, mestring og formål. 

Tjek jeres humane processer. 

 • Er de tilpasset svarene på jeres 7 kritiske spørgsmål eller er der i højere grad tale om ”skabeloner”, som I har anvendt i flere år uden hensyn til, at strategi, mål og læringsfokus er ændret?
 • Indhenter I objektive data, der hjælper med at (selv)evaluere jeres adfærd?

Mads Elk
Associeret Partner i Cultivator A/S

Share this post

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.