DISC Management – Get Started

DISC Management – Get Started er til dig, der ønsker at få en mere nuanceret forståelse for drivkraften bag forskellige medarbejders handlinger samt indsigt i, hvordan du som leder, bedst uddelegerer, motiverer og udvikler forskellige medarbejdere. Derved får du styrket dine kompetencer og bliver mere effektiv i din måde at lede på.

Information

Du vil også blive introduceret til high performance teammodellen ”De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team”.

Modellen beskriver de adfærdsmønstre, der skal være til stede for at sikre velfungerende teams. Disse adfærdsmønstre vil blive holdt op imod din egen profil, for derigennem at skabe bevidsthed om egne styrker og opmærksomhedspunkter i arbejdet med at skabe, og understøtte et high performance team.

Vores Everything DiSC-profiler er 3. generation af DiSC-profilen, og blev lanceret i 2011. Det nye intuitive layout tager udgangspunkt i en circumplex-model, hvilket gør formidlingen og faciliteringen i både én-til-én og team sammenhænge meget mere forståeligt og derved øger deltagernes output og mulighed for at skabe transfer til dagligdagens situationer

Hvad

Ved kursets afslutning vil du med afsæt i egen Everything DiSC Management profil have opnået generel indsigt i din egen og andres adfærd samt en forståelse for, hvorfor dine medarbejdere handler, som de gør i forskellige situationer.

Endvidere vil du have opnået indsigt i, hvordan du kan blive mere effektiv i forhold til de tre ledelsesmæssige grunddiscipliner

  • Lede og uddelegere til andre
  • Motivere andre
  • Udvikle andre

Hvorfor

Du skal deltage på DISC Management -Get Started kurset hvis du ønsker at blive bedre til at lede, motivere og udvikle de medarbejdere, du har ansvaret for.

Formålet med et DISC Management – Get Started kursus

DISC Management – Get Started vil gøre dig i stand til at skabe – og effektivisere teams – til at blive high performance teams. Det vil også give dig forståelse for drivkraften bag forskellige medarbejders handlinger og hvordan du bedst motiverer og udvikler disse medarbejdere.

Kurset giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament til at:

1. At blive bekendt med egen ledelsesstil, styrker og udfordringer.

2. At blive i stand til at differentiere din ledelsesstil i forhold til den enkelte medarbejder og derigennem opnå dine resultater hurtigere og mere effektivt.

3. At få indsigt i metoder til at skabe og fastholde high performance teams.
Nedenfor finder du de praktiske informationer vedrørende DISC Management – Get Started kurset.

Informationer som pris, tilmelding og holdstart:

HOLDSTART
Klik her for at komme til vores kursuskalender

PRIS
7.500 kr. eksl. moms. 1 undervisningsdag fra kl. 9-17

BELIGGENHED
København eller Fredericia
Kurset henvender sig til personer, som har til opgave at lede, motivere og udvikle andre mennesker, og som gerne vil udvikle deres kompetencer indenfor de tre kerneområder.

En typisk deltager er derfor allerede leder eller er kommende leder eller projektleder.

Undervisningsforløbet på DISC Management – Get Started

HJEMMEARBEJDE

Du vil ca.14 dage før kursusstart modtage en mail med et link til en Everything DiSC Management profil som du skal du udfylde.

Efter udfyldelse kan du straks få adgang til din rapport, som skal læses igennem inden kursusstart.
UNDERVISNINGS DAGENE

Introduktion til DiSC-modellen: En adfærdsmodel, der beskriver baggrunden for forskellige menneskelig adfærd: Hvorfor gør vi, som vi gør?

Hvad karakteriserer dit lederskab, herunder dine styrker og opmærksomhedspunkter.

Indsigt i forskellige medarbejderes adfærd og ledelsesmæssige behov. Hvem følger dig og hvem gør ikke?

Indsigt i model til udvikling af et high performance team.
EFTER

Du får udleveret en USB-nøgle med de materialer der bliver brugt på kurset, en plakat du kan bruge til dit eget team samt en high performance team pyramide.

Anbefaling: Deltagerne kan med fordel dele sit refleksionsskema om udvikling af egen ledelsespraksis med nærmeste leder, og dette kan inddrages i lederens fremtidige udvikling.
Scroll to Top