Everything DiSC Workplace® Certificering

Everything disc workplace certificering DISCnordic
Tilmeld certificeringen

En Everything DiSC Workplace® certificering henvender sig til dig, der arbejder professionelt og målrettet med HR gennem blandt andet organisationsudvikling, medarbejder- og lederudvikling, konflikthåndtering, salg og rekruttering.

Formålet med en Everything DiSC Workplace certificering er således at styrke virksomhedens HR kompetencer gennem et af de mest anerkendte og anvendte profilværktøjer i HR regi, hvad enten du arbejder som intern ressourceperson eller ekstern konsulent. Med en Everything DiSC Workplace certificering fra DISCnordic får du egenskaberne til at arbejde med det anerkendte Everything DiSC HR-værktøj.

everything disc certificering Hjul

Vores Everything DiSC-profiler er 3. generation af DiSC-profilen, og blev lanceret i 2011. Det specielle ved Everything DiSC er, at den som den første DiSC-profil i verden, er bygget op omkring en normativ spørgeramme, og at den desuden er adaptiv. Rapporten har et intuitivt layout og at rapporten er skrevet i et anerkendende og styrkebaseret sprog til respondenten.

Det nye intuitive layout tager udgangspunkt i en circumplex-model, hvilket gør formidlingen og faciliteringen i både én-til-én og team sammenhænge meget mere forståeligt og derved øger deltagernes output og mulighed for at skabe transfer til dagligdagens situationer

Find hurtigt det ønskede emne ved at klikke på en af de nedenstående links:

Introduktion
Hvad er Everything disc workplace certificering

En Everything DiSC Workplace certificering er en international godkendt certificering, som giver adgang til et af verdens mest anvendte og anerkendte person-profilværktøjer.

Den bruges med succes verden over i både store og små organisationer til målrettet arbejde med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, team-udvikling og kommunikation

Hvorfor vælge en Everything disc workplace certificering

Efter endt certificering får du adgang til fire typer af DiSC profiler. Workplace med fokus på samarbejdet mellem kollegaer, Sales med fokus på sælger-kunderelationen, Management med fokus på én-til-én ledelse og Work of Leaders med fokus på strategisk ledelse én til mange relationen.

Ved at vælge DISCnordic’s Everything DiSC Workplace Certificering får du:

 • Adgang til online learning platform (både før og efter)
 • Adgang til Faciliteringsbibliotek med danske materialer
 • Everything DiSC manual
 • Facilicering startpakke:
  • 1 stk. DISCtilbagemelding kit
  • 1 stk. DISCmatrix spil
  • 1 stk. DISCdialog spil
  • 2 stk. Everything DiSC Workplace plakater

Formålet med en Everything DiSC Workplace certificering

Mål

Everything DiSC Workplace certificeringen sætter dig i stand til at give en personlig tilbagemelding og til at træne og udvikle andre ved brug af DiSC. Certificeringen giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament til at:

1

Fortolke en Everything DiSC Workplace, samt give en etisk forsvarlig tilbagemelding.

2

Anvende DiSC som forståelsesramme til selvindsigt for enkeltpersoner eller grupper.

3

Kunne arbejde med DiSC i relation til ledelse, teams og organisationsudvikling.

Praktiske Informationer

Nedenfor finder du de praktiske informationer vedrørende en Everything DiSC certificering. Informationer som Everything DiSC certificerings pris, tilmelding og holdstart

Holdstart
Pris

Tre sammenhængende dage: 19.500 kr. ekskl. moms

Beliggenhed

København eller Fredericia

Målgruppe

Konsulenter, ledere og andre der arbejder professionelt med organisationsudvikling, HR, ledelse, rekruttering, forandring, salg, mm. og som skal bruge et enkelt, praktisk og valideret person-vurderingsværktøj til at understøtte disse aktiviteter.

Læs mere

Undervisningsforløbet på en Everything DiSC certificering

En DiSC certificering er et kursusforløb med blended learning.

Forløbet består af hjemmearbejde og tre undervisningsdage, samt adgang til en online platform

før – under – og efter din certificering.

Everything DiSC Certificerings struktur DISCnordic
Før

Hjemmearbejde:

Ca. 2-3 uger før kursusstart vil du
modtage en mail med:

 • et link til en Everything DiSC Workplace profil.
  Denne skal du udfylde.

Efter udfyldelsen kan du straks se den færdige rapport, som du skal læse igennem inden kursusstart. Derudover modtager du også adgang til
Wileys online learning platform, hvor du skal læse forberedende materialer, samt løse prestart øvelsesopgaver.
Dette skal læses og udføres inden kursusstart

*Pre-work på online learning platformen foregår på engelsk, dog tages eksamen på dansk.
Under

Undervisnings dagene:

De første to dage skabes den grundlæggende forståelse for DiSC modellen, forståelse for hvordan profilerne er konstrueret og valideret, og hvordan Everything DiSC Workplace rapportens indhold og materiale kan anvendes i arbejdet i en organisatorisk kontekst. Der arbejdes meget ud fra en facilitering kontekst en-til-flere.

Første halvdel af dag tre bruges på træning, i hvordan profilen sættes i spil i en én-til-én kontekst. Helt konkret får deltagerne indblik i at give en personlige tilbagemelding, herunder dannelse af hypoteser. Der trænes tilbagemelding med de andre kursister.

Sidste halvdel af dagen går med introduktion til Sales-, Management- og Work of Leaders profilen samt Team Modellen; The Five Behaviors of a Cohesive Team.

Afslutningsvis modtager du en materiale pakke, indeholdende:

 • Everything DiSC manual
 • USB nøgle med stor powerpoint bibliotek
 • Faciliceringpakke med:
 • 1 stk. DISCtilbagemelding kit
 • 1 stk. DISCmatrix spil
 • 1 stk. DISCdialog spil
 • 2 stk. Everything DiSC Workplace plakater
Efter

Hjemmearbejde:

Når undervisningsdelen er afsluttet skal du via Wileys online learning platform selv læse videre, og herefter gå til eksamen. Når du har bestået eksamen vil du modtage et elektronisk certifikat, som du kan gemme eller printe ud.

Du får efterfølgende adgang til EPIC, en online administrations portal samt personlig hjælp til opsætning af denne.

Du får adgang til at anvende de mange forskellige profiler og værktøjer som certificeringen indeholder.

Det udlevere PowerPoint bibliotek er fyldt med materiale, således du nemt og enkelt selv kan skræddersy dine egne forløb efterfølgende.

Du vil få adgang til vores facilitering bibliotek med dansk materiale, og mulighed for løbende at få gratis sparring og support ifm. brugen af værktøjet, både til udsending af links, men også ift. tilbagemeldinger, konceptudvikling og facilitering.

Efter certificeringen i Everything DiSC Workplace, har du mulighed for løbende at få gratis sparring og support ifm. brugen af værktøjet, både til udsending af links med også ift. tilbagemeldinger, konceptudvikling og facilitering.

De fire typer af Everything DiSC profiler

Med en DiSC certificering fra DISCnordic får du adgang til fire Everything DiSC-profiler. Fællesnævneren for alle fire profiler er, at de er konstrueret med udgangspunkt i den velkendte circumplex-model.

Fordelen ved dette er at alle fire profiler kan spille sammen og derfor kombineres i f.eks. Sammenligningsrapporter og Teamrapporter.

Everything DiSC Workplace

Everything DiSC Workplace® profilen har fokus på samarbejde mellem kollegaer. Det vil sige at den tager udgangspunkt i en symmetrisk relation, dvs. en ligeværdig relation. Profilen kommer med konkrete tips til hvordan respondenten kan bliver bedre til at samarbejde med andre DiSC-stile. Den bliver ofte refereret til som All-round profilen, da den er meget generisk anvendelig.

Profilen er opbygget i tre overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer.
 2. Forstå andre – fokus på hvad der kendetegner de andre DiSC-stile.
 3. Tilpasning – tips og fif til hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd i forhold til andre.

Målgruppe: Alle personer

Everything DiSC Management

Everything DiSC® Management profilen har fokus på ledelse af forskellige medarbejder- typer. Dvs. hvordan man som leder skal være opmærksom på at medarbejdere er forskellige og derfor skal tilgangen til dem også være det.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.
 2. Tilgang til uddelegering – hvordan ledere uddelegerer til henholdsvis D, i, S og C medarbejdere
 3. Tilgang til motivation – hvordan man motiverer medarbejdere med henholdsvis D, i, S og C-stil
 4. Tilgang til udvikling – hvordan ledere udvikler forskellige medarbejdere med henholdsvis  D, i, S og C-stil.
 5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Everything DiSC Sales

Everything DiSC® Sales profilen har fokus på sælger-kunde relationen. Profilen stiller skarpt på de styrker og begrænsninger respondenten har som sælger og hvordan disse bringes i spil i forhold til det at arbejde med forskellige kunder.

Til denne profil findes der et særligt kundeprofil-værktøj som er gratis at bruge.

Profilen er opbygget i fem overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på dine styrker og begrænsninger som sælger.
 2. Genkendelse af D, i, S og C-købestilen, dvs. hvordan spotter jeg de forskellige kunder.
 3. Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper.
 4. Indsigt i hvordan du tilpasser din adfærd iht. D, i, S og C kunder.
 5. Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan man ”læser” kunder.

Målgruppe: Sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.

Everything DiSC Work of Leaders

Everything DiSC Work of Leaders® profilen har fokus på ledelse én til mange. Profilen tager udgangspunkt VAE-modellen (Vision, Aligment & Execution) og bearbejder hver af de tre ledelsesmæssige discipliner ud fra best-pratice kontinuaer hvor respondenten bliver placeret i ialt 18 kontinuaer.

Work of Leaders konceptet indeholder en virkelig brugbar teamprofil, hvor et lederteam kan få kortlagt hele teamets styrker og opmærksomhedsområder, og på den måde danne sig et overblik over teamets komplementære kompetencer.

Profilen er opbygget i fire overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.
 2. Vision – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. visons-elementet
 3. Aligment – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. opnåelse af aligment-elementet.
 4. Execution – seks best praktice kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. execution – på dansk: gennemførelse.

Målgruppe: Mellemledere og topledere, som i arbejdet ønsker et lidt tungere udviklingsværktøj som kan bringes i spil både til individuel udvikling såvel som lederteam udvikling

SE VORES KURSUSKALENDER