DISC Management – Get Started

DISC Management get started kursus logo DISCnordic
Tilmeld kurset

DISC Management – Get Started er til dig, der ønsker at få en mere nuanceret forståelse for drivkraften bag forskellige medarbejders handlinger samt indsigt i, hvordan du som leder, bedst uddelegerer, motiverer og udvikler forskellige medarbejdere. Derved får du styrket dine kompetencer og bliver mere effektiv i din måde at lede på.

Du vil også blive introduceret til high performance teammodellen ”De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team”.

Modellen beskriver de adfærdsmønstre, der skal være til stede for at sikre velfungerende teams. Disse adfærdsmønstre vil blive holdt op imod din egen profil, for derigennem at skabe bevidsthed om egne styrker og opmærksomhedspunkter i arbejdet med at skabe, og understøtte et high performance team.

Vores Everything DiSC-profiler er 3. generation af DiSC-profilen, og blev lanceret i 2011. Det nye intuitive layout tager udgangspunkt i en circumplex-model, hvilket gør formidlingen og faciliteringen i både én-til-én og team sammenhænge meget mere forståeligt og derved øger deltagernes output og mulighed for at skabe transfer til dagligdagens situationer

Introduktion
Hvad er DISC Management get started kursus

Ved kursets afslutning vil du med afsæt i egen Everything DiSC Management profil have opnået generel indsigt i din egen og andres adfærd samt en forståelse for, hvorfor dine medarbejdere handler, som de gør i forskellige situationer.

Endvidere vil du have opnået indsigt i, hvordan du kan blive mere effektiv i forhold til de tre ledelsesmæssige grunddiscipliner

  • Lede og uddelegere til andre
  • Motivere andre
  • Udvikle andre
Hvorfor vælge et DISC Management get started kursus

Du skal deltage på DISC Management -Get Started kurset hvis du ønsker at blive bedre til at lede, motivere og udvikle de medarbejdere, du har ansvaret for.

Formålet med et DISC Management – Get Started kursus

Mål

DISC Management – Get Started vil gøre dig i stand til at skabe – og effektivisere teams – til at blive high performance teams. Det vil også give dig forståelse for drivkraften bag forskellige medarbejders handlinger og hvordan du bedst motiverer og udvikler disse medarbejdere.

Kurset giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament til at:

1

At blive bekendt med egen ledelsesstil, styrker og udfordringer.

2

At blive i stand til at differentiere din ledelsesstil i forhold til den enkelte medarbejder og derigennem opnå dine resultater hurtigere og mere effektivt.

3

At få indsigt i metoder til at skabe og fastholde high performance teams.

Praktiske Informationer

Nedenfor finder du de praktiske informationer vedrørende DISC Management – Get Started kurset.

Informationer som pris, tilmelding og holdstart:

Holdstart
Pris

7.500 kr. eksl. moms.
1 undervisningsdag fra kl. 9-17

Beliggenhed

København eller Fredericia

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som har til opgave at lede, motivere og udvikle andre mennesker, og som gerne vil udvikle deres kompetencer indenfor de tre kerneområder.

En typisk deltager er derfor allerede leder eller er kommende leder eller projektleder.

Værktøjer & Materialer

Everything DiSC Management Profil * Refleksionsskema * USB-nøgle med materialer * Coaching skema *  Plakat til team *

Undervisningsforløbet på DISC Management – Get Started

Forløbet består af hjemmearbejde og én undervisningsdage.

før – under – og efter dit kursus.

Før

Hjemmearbejde:

Du vil ca.14 dage før kursusstart modtage en mail med et link til en Everything DiSC Management profil som du skal du udfylde.

Efter udfyldelse kan du straks få adgang til din rapport, som skal læses igennem inden kursusstart.

Under

Undervisnings dagen:

Introduktion til DiSC-modellen:
En adfærdsmodel, der beskriver baggrunden for forskellige menneskelig adfærd: Hvorfor gør vi, som vi gør?

Hvad karakteriserer dit lederskab, herunder dine styrker og opmærksomhedspunkter.

Indsigt i forskellige medarbejderes adfærd og ledelsesmæssige behov. Hvem følger dig og hvem gør ikke?

Indsigt i model til udvikling af et high performance team.

Efter

Efter:

Du får udleveret en USB-nøgle med de materialer der bliver brugt på kurset, en plakat du kan bruge til dit eget team samt en high performance team pyramide.

Anbefaling: Deltagerne kan med fordel dele sit refleksionsskema om udvikling af egen ledelsespraksis med nærmeste leder, og dette kan inddrages i lederens fremtidige udvikling

Efter kurset i DISC Management – Get Started, har du mulighed for løbende at få gratis sparring og support ifm. brugen af værktøjet, både til udsending af links, men også ift. tilbagemeldinger, konceptudvikling og facilitering.

SE VORES KURSUSKALENDER