DISC certificering 2018-01-09T13:31:31+00:00

                                DISC Certificering

Everything DiSC certificeret partner

En DISC certificering henvender sig til dig, der arbejder professionelt og målrettet med HR gennem blandt andet organisationsudvikling, medarbejder- og lederudvikling, konflikthåndtering, salg og rekruttering.

Formålet med en DISC certificering er således at styrke virksomhedens HR kompetencer gennem et af de mest anerkendte og anvendte profilværktøjer i HR regi, hvad enten du arbejder som intern ressourceperson eller ekstern konsulent. Med en DISCnordic DISC certificering får du egenskaberne til at arbejde med det anerkendte Everything DiSC® HR-værktøj.

everything disc certificering Hjul

Vores Everything DiSC®-profiler er 3. generation af DISC-profilen, og blev lanceret i 2011.
Det specielle ved Everything DiSC® er, at den som den første DISC-profil i verden, er bygget op omkring en normativ spørgeramme, og at den desuden er adaptiv. Det medfører et mere intuitivt layout og at rapporten er skrevet i et anerkendende og styrkebaseret sprog til respondenten.

Det nye intuitive layout tager udgangspunkt i en circumplex-model, hvilket gør formidlingen og faciliteringen i både 1-til-1 og team sammenhænge meget mere forståeligt og derved øger deltagernes output og mulighed for at skabe transfer til dagligdagens situationer

Find hurtigt det ønskede emne ved at klikke på en af de nedenstående links:

Introduktion
Hvad DISC certificering

En DISC certificering giver adgang til et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer og bruges med succes verden over i både store og små organisationer til målrettet arbejde med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation

Hvorfor DISC certificering

Efter certificeringen i DISC får du adgang til 4 typer af Everything DiSC® profiler.

Workplace med fokus på samarbejdet mellem kollegaer, Sales med fokus på sælger-kunderelationen, Management med fokus på 1 til 1 ledelse og Work of Leaders med fokus på strategisk ledelse 1 til mange relationen

De 4 typer af Everything DiSC® profiler

Med en DISC certificering fra DISCnordic får du adgang til 4 Everything DiSC®-profiler. Fællesnævneren for alle 4 profiler er, at de er konstrueret med udgangspunkt i den velkendte circumplex-model.

Fordelen ved dette er at alle 4 profiler kan spille sammen og derfor kombineres i f.eks. Sammenligningsrapporter og Teamrapporter.

Everything DiSC Workplace®

Everything DiSC Workplace® profilen har fokus på samarbejde mellem kollegaer. Det vil sige at den tager udgangspunkt i en symmetrisk relation, dvs. en ligeværdig relation. Profilen kommer med konkrete tips til hvordan respondenten kan bliver bedre til at samarbejde med forskellige DiSC-kollegaer. Den bliver ofte refereret til som All-round profilen, da den er meget generisk anvendelig.

Profilen er opbygget i 3 overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer.
 2. Forstå andre – fokus på hvad der kendetegner de andre DISC-stile.
 3. Tilpasning – tips og fif til hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd i forhold til andre.

Målgruppe: Alle personer

Everything DiSC® Management

Everything DiSC® Management profilen har fokus på ledelse af forskellige medarbejder- typer. Dvs. hvordan man som leder skal være opmærksom på at medarbejdere er forskellige og derfor skal tilgangen til dem også være det.

Profilen er opbygget i 5 overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.
 2. Tilgang til uddelegering – hvordan ledere uddelegerer til henholdsvis D, I, S og C medarbejdere
 3. Tilgang til motivation – hvordan man motiverer medarbejdere med henholdsvis D, I, S og C-stil
 4. Tilgang til udvikling – hvordan ledere udvikler forskellige medarbejdere med henholdsvis  D, I, S og C-stil.
 5. Tilgang til samarbejde med andre ledere.

Målgruppe: Ledere, projektledere, interne trænere, leder-talenter osv.

Everything DiSC® Sales

Everything DiSC® Sales profilen har fokus på sælger-kunde relationen. Profilen stiller skarpt på de styrker og begrænsninger respondenten har som sælger og hvordan disse bringes i spil i forhold til det at arbejde med forskellige kunder.

Til denne profil findes der et særligt kundeprofil-værktøj som er gratis at bruge.

Profilen er opbygget i 5 overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på dine styrker og begrænsninger som sælger.
 2. Genkendelse af D, I, S og C-købestilen, dvs. hvordan spotter jeg de forskellige kunder.
 3. Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper.
 4. Indsigt i hvordan du tilpasser din adfærd iht. D, I, S og C kunder.
 5. Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan man ”læser” kunder.

Målgruppe: Sælgere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og kunderelationer.

Everything DiSC Work of Leaders®

Everything DiSC Work of Leaders® profilen har fokus på ledelse én til mange. Profilen tager udgangspunkt VAE-modellen (Vision, Aligment & Execution) og bearbejder hver af de 3 ledelsesmæssige discipliner ud fra best-pratice kontinuaer hvor respondenten bliver placeret i ialt 18 kontinuaer.

Work of Leaders® konceptet indeholder en virkelig brug teamprofil, hvor et lederteam kan få kortlagt hele teams styrker og opmærksomhedsområder, og på den måde danne sig et overblik over teamets komplementære kompetencer.

Profilen er opbygget i 4 overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på respondentens egne styrker og udfordringer som leder.
 2. Vision – 6 best praktics kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. visons-elementet
 3. Aligment – 6 best praktics kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. opnåelse af aligment-elementet.
 4. Execution – 6 best praktics kontinuas som belyser lederens styrker og begrænsninger ifh. execution – på dansk: gennemførelse.

Målgruppe: Mellemledere og topledere, som i arbejdet ønsker et lidt tungere udviklingsværktøj som kan bringes i spil både til individuel udvikling såvel som lederteam udvikling

Formålet med en Everything DiSC certificering

Mål

DISC certificeringen sætter dig i stand til at give en personlig tilbagemelding og til at træne og udvikle andre ved brug af Everything DiSC®.

Certificeringen giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament til at:

1

Fortolke en Everything DiSC® Workplace, samt give en etisk forsvarlig tilbagemelding.

2

Anvende DISC som forståelsesramme til selvindsigt for enkeltpersoner eller grupper.

3

Kunne arbejde med DISC i relation til ledelse, teams og organisationsudvikling.

Praktiske Informationer

Nedenfor finder du de praktiske informationer vedrørende en DISC certificering. Informationer som DISC certificerings pris, tilmelding og holdstart

Holdstart
Pris

2+1 dags kursus i Everything DiSC® koster 19.500 kr. ekskl. moms

Tilmelding
Målgruppe

Konsulenter, ledere og andre der arbejder professionelt med organisationsudvikling, HR, ledelse, rekruttering, forandring, salg, mm. og som skal bruge et enkelt, praktisk og valideret person-vurderingsværktøj til at understøtte disse aktiviteter.

Værktøjer og profiler
Læs mere

Undervisningsforløbet på en DISC certificering

En DISC certificering er et kursusforløb i 3 etaper.

Forløbet består af 2 undervisningsmoduler og en mellemliggende træningsperiode.
Modul 1 foregår over to dage og modul 2 er én dag

Everything DISC modulerne
Modul 1
Før under efter DiSC certificering

Ca. 14 dage før kursusstart vil du modtage en mail med et link til en Everything DiSC® Workplace-profil. Denne skal du udfylde.

Efter udfyldelsen kan du straks se den færdige rapport, som du skal læse igennem inden kursusstart.

Modul 1
Her skabes den grundlæggende forståelse af Everything DiSC® modellen, forståelse for hvordan profilerne er konstrueret og valideret, og for hvordan Everything DiSC® Workplace rapportens indhold og materiale kan anvendes i arbejdet med den personlige tilbagemelding. På modul 1 lærer du at forstå DISC sproget, og der trænes i den personlige tilbagemelding.

Hjemmearbejde
Mellem modul 1 og 2 bruges tiden på at gennemføre 2 personlige tilbagemeldinger, så der skabes erfaringer med anvendelsen af Everything DiSC® Workplace.

Der følges op på og udveksles erfaringer på succeser og udfordringer på modul 2.

Modul 2
Under efter DiSC certificering

Modul 2
Der følges op på de erfaringer og udfordringer som deltagerne har oplevet med de 2 tilbagemeldinger som er gennemført i træningsperioden.

Introduktion til hvordan Everything DiSC® modellen kan anvendes i en organisatorisk kontekst, samt indsigt i andre rapporter, profiler og koncepter herunder MyEverythingDiSC.com.

Der trænes i den personlige tilbagemelding. Effektivitet, når ledere skal skabe en vision, opbygge alignment og stå i spidsen for gennemførsel.

Efter
Du får adgang EPIC, en online administrations portal samt personlig hjælp til opsætning af denne.

Du får adgang til at anvende de mange forskellige profiler og værktøjer som certificeringen indeholder.

Du får udleveret en USB-nøgle med masser af undervisningsmaterialer med bl.a. øvelser og PowerPoints, således du nemt og enkelt selv kan skræddersy dine egne forløb efterfølgende.

Efter DISC certificeringen, har du mulighed for løbende at få gratis sparring og support ifm. brugen af værktøjet, både til udsending af links med også ift. tilbagemeldinger, konceptudvikling og facilitering.

SE VORES KURSUSKALENDER