Effektive teams får organisationen til at skinne

Teamwork er den hemmelige ingrediens, som skal bruges til at skabe succes i virksomheden. Effektive teams formår at opnå mål, drive resultaterne i hus og at flytte organisationen fremad. At bygge et effektivt team er dog ikke noget som blot sker, det kræver hårdt arbejde og en forståelse for de fundamentale behov bag et team.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ giver grundlaget for et sundt, velfungerende team, lige fra tillid til ansvarlighed og til resultater.

Hvem kan benytte The Five Behaviors of a Cohesive Team?

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ hjælper teammedlemmer på ethvert niveau i en organisation, med at samarbejde mere effektivt, stå sammen om opgaven og skabe bedre resultater. Det kan hjælpe executive teams med at forbedre deres beslutningsprocesser, forbedre deres tillid indbyrdes i teamet, og skabe en handlingsplan for at drive teamet strategisk fremad. Enhver gruppe kan udnytte disse adfærds strategier til at opnå en konkurrencefordel, og etablere et teambånd som kan lede til et højere medarbejder engagement og commitment til organisationen.

Five Behavior of a Cohesive Team team blog DISCnordic

Hvad er The Five Behaviors baseret på?

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er det modsatte af bogen “The Five Dysfunctions of a Team” af Patrick Lencioni. Bogen er grundlaget for modellen. Igennem et program på arbejdet, lærer de involverede om adfærden og skaber en kontrakt indbyrdes med de andre deltagere, for at få et team op at køre. Kontrakten indeholder hvordan teamet skal blive en succes og hvordan de vil holde hinanden ansvarlige, for at dette sker.

Hvilke områder forsøger The Five Behaviors of a Cohesive Team™ at forbedre?

En facilitator kan skræddersy indholdet af The Five Behaviors of a Cohesive Team™ specifikt til et teams assessment resultater, og giver dermed mulighed for en personalisering af konceptet, så modellen kan bruges direkte til problemområdet.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er delt op I en trekant og trinene for programmet ser således ud:

  • The Five Behaviors of a Cohesive Team trekant DISCnordic

    The Five Behaviors of a Cohesive Team trekant DISCnordic

    Tillid: At et team har evnen til at være hudløs ærlig overfor hinanden, er grundstenen for teamwork.

  • Konflikt: Den u filtrerede, konstruktive debat og udveksling af ideer, hvilket gøres muligt gennem sårbarheden og tilliden etableret i første trin.
  • Commitment: At forpligte sig, hvilket er nemmere når alle medlemmer har givet et bud på deres ideer og meninger, derefter at vælge den bedste ud fra det bedste valg, giver grund til at team medlemmerne har lyst til at forpligte sig til teamet.
  • Ansvar: En klar handlingsplan og fordeling af rollerne, gør det muligt for teamets medlemmer at holde hinanden ansvarlig, ud fra den standard som er fastsat fra start af.
  • Resultater: Det sidste mål for et team, er at skabe ROI og forretnings succes, hvilket bliver gjort muligt når de andre fire trin er blevet opfyldt. Hvis ikke de er opfyldt, vil individets eget mål stå højere end teamets.

Er The Five Behaviors of a Cohesive Team™ the rigtige for mit team?

Teams som har det svært med at drive resultater, kommunikere effektivt eller tage beslutninger grundet mangel på commitment kan med fordel benytte sig af værktøjet.

Kontakt os hvis du ønsker information omkring The Five Behaviors of a Cohesive team, eller læs mere om værktøjet her.