Anvendelsemuligheder

DiSC har vist sig at være meget effektivt, idet modellen har givet folk en måde at diskutere deres forskelle på. Modellen hjælper ikke kun folk med at forstå forskellene, men også at sætte pris på dem. Den stigende kompleksitet i dagens erhvervsliv gør dog, at virksomheder ofte ønsker at bruge DiSC til endnu mere. Virksomheder bruger hyppigt Everything DiSC®-profiler og -programmer til at forbedre vigtige sociale kompetencer inden for management, salg, ledelse, kommunikation m.m. Ved hjælp af det cirkulære DiSC-kort tilbyder Everything DiSC anvendelsesmuligheder for DiSC-modellen, som hjælper deltagerne med at se den direkte relevans af DiSC i forhold til deres job.

DiSC®-cirklen i figur 8 er f.eks. taget fra Everything DiSC Workplace®-profilen. Ordene rundt om cirklen beskriver prioriteter, som personer med forskellige DiSCstile har. Det betyder, at hvis en deltager udviser adfærd, som hælder mod S-stilen, prioriterer han sandsynligvis at opnå kontinuitet og fuldføre opgaver ved at støtte andre og samarbejde med dem. Hvis han arbejder sammen med en kollega, som har en adfærd, der hælder mod D-stilen, kan han hurtigt se, at kollegaen har helt andre prioriteter end hans egne, og at han bliver nødt til at tilpasse sin naturlige stil.

Figur 8 S-stil vist på Everything DiSC Workplace-kortet

Figur 8 S-stil vist på Everything DiSC Workplace-kortet

Anvendelsesmuligheder som denne betyder, at deltagerne ikke behøver at bruge tid på at tilegne sig abstrakte teorier om personlighed eller adfærd, som ikke er relevante for deres situation. Desuden behøver disse deltagere ikke at kæmpe for at forstå, hvordan DiSC® kan bruges i forhold til deres mål og behov for udvikling. De kan med det samme se, hvordan de kan bruge modellen til at skabe en bedre kontakt til deres kolleger, forbedre arbejdspladsen og opnå større succes i deres job.

I DiSC Classic-spørgerammen får deltagerne vist 28 felter med valgmuligheder, som hver især indeholder fire ord. Det betyder, at deltagerne evaluerer i alt 112 ord. I hvert felt bliver de bedt om at vælge et, som er mest dem, og et, som er mindst dem. En af de oprindelige årsager til at bruge denne form for målemetode er, at den i stort omfang reducerer social ønskværdighed ved svar. Det vil sige, at en deltager kun kan vælge ét svar som mest, selvom de alle er ønskværdige, og skal vælge et som mindst, selvom ingen af dem er særlig ønskværdige.

I Everything DiSC®-spørgerammen bliver deltagerne præsenteret for en række udsagn. De bliver bedt om at angive, i hvilken grad de er enige i hvert af dem på en skala fra et til fem. Dette format er vist i figur 9.

Figur 9. Udsagn fra Everything DiSC-spørgerammen

Figur 9. Udsagn fra Everything DiSC-spørgerammen

Resultatet af Everything DiSC-profilen beregnes elektronisk, så den digitaliserede beregningsalgoritme kan automatisk korrigere for den sociale ønskværdighed ved svarene. På den måde har deltagerne større frihed til at besvare spørgsmålene så dækkende som muligt. Det vil sige, at de ikke er tvunget til at vælge et svar, som ikke føles optimalt for dem. Derfor synes deltagerne generelt, at det er nemmere at besvare Everything DiSC-spørgerammen end DiSC® Classic- spørgerammen. Og fordi der til Everything DiSC-profilen benyttes en adaptiv spørgeramme – en interaktiv proces, som tilpasser spørgsmålene efter den enkelte respondent – vil de personer, som svarer inkonsekvent på et givet sæt af spørgsmål, blive bedt om at svare på flere spørgsmål. Dette gør valg af DiSC-stil og punktplacering mere nøjagtig og resulterer i en mere personlig og tilfredsstillende oplevelse for deltageren.

Efter at en deltager har afsluttet besvarelsen, beregnes profilen. Hvert udsagn tildeles en ud af otte DiSC®-skalaer: D, Di, i, iS, S, SC, C eller CD. Selvom det ikke er anført i den faktiske profil, får deltagerne scorer for hver af disse otte skalaer, og en deltagers punktplacering i DiSC-cirklen beregnes. Da Everything DiSC®-profilen måler personer på otte punkter rundt om DiSC-cirklen i stedet for på fire punkter som i DiSC Classic-profilen, giver den større nøjagtighed omkring en deltagers sande DiSC-stil. I stedet for blot at måle en person på S- og C-skalaerne, måler Everything DiSC-profilen en person på skalaen for S, SC eller C. Denne nøjagtighed giver os en bedre idé om, hvor en person er placeret i DiSC-cirklen.

Hvad skete der med de klassiske mønstre

Selvom Everything DiSC-profilerne teknisk set ikke henviser til et klassisk mønster, kan en facilitator bruge profilerne til at indsamle de samme oplysninger ved blot at kaste et blik på DiSC-cirklen. Inspirator-mønsteret tildeles f.eks. en person, som scorer højt på D- og i-skalaerne i DiSC Classic-profilen. Undersøgelser viser, at hvis de samme personer afbildes som et punkt i DiSC-cirklen, vil størstedelen af dem ende med et punkt øverst i cirklen, hvor D- og i-kvadranterne mødes. Størstedelen af de personer, der har et kreativt mønster, vil ende med et punkt, som hælder mod venstre side af DiSC-cirklen, hvor C- og D-kvadranterne mødes.

Et af de mest almindelige spørgsmål vedrørende overgangen fra at bruge klassiske mønstre til at bruge DiSC-cirklen omhandler Præstations- og Dynamo-mønstrene. Disse klassiske mønstre beskriver personer, som er placeret højt i to DiSC-stile, som i teorien er modsat rettet. Præstations-mønsteret er en kombination af D- og Sstilene, og Dynamo-mønsteret er en kombination af i- og C-stilene.

Husk på, at Præstations- og Dynamo-mønstrene er to af de mest sjældne mønstre. Som det blev forudset i DiSC-modellen, er der meget få mennesker, der vil være højt placeret i to stile, som i så høj grad er modstykker til hinanden. Du skal også huske på, at blandt dem, der får disse mønstre, vil nogle få dem som resultat af fejl i målingen. Der findes dog personer, som har taget DiSC® Classic-profilen flere gange gennem årene, og som gentagne gange har fået en af disse klassiske mønstre med stile, der er direkte modstykker. Når disse personer placeres i DiSC-cirklen, vil de have et punkt, som er placeret temmelig tæt på midten af cirklen. Faktisk har personer med Præstations- eller Dynamo-mønsteret langt den korteste gennemsnitsafstand fra midten af cirklen af alle af de klassiske mønstre.

Hvad vil personer med et Præstations- eller Dynamo-mønster så se i Everything DiSC®-cirklen? De tre ord rundt om Everything DiSC-cirklen, som er tættest på en deltagers punkt, er hans eller hendes primære prioriteter, og den tilpassede farvemarkering angiver, om deltagerne også omfatter andre prioriteter. Deltagerne får stadig tildelt én enkelt DiSC-stil, men de kan få op til to yderligere prioriteter, som er specifikke for deres profil. En person med f.eks. i-stilen, som prioriterer Handling, Entusiasme og Samarbejde, kan også få prioriteten Nøjagtighed fra C-stilen (se figur 4).

Figur 4. i-farvemarkering med den ekstra prioritet, Nøjagtighed, på Everything DiSC Workplace®-kortet

Figur 4. i-farvemarkering med den ekstra prioritet, Nøjagtighed, på Everything DiSC Workplace®-kortet

Konklusion

Selvom grafvisningen af DiSC, som bruges i DiSC Classic, stadig er et meget effektivt værktøj, åbner den cirkulære visning af DiSC op for nye muligheder for DiSC-trænere. Ved hjælp af denne visning kan deltagerne hurtigt forstå relationer i DiSC-modellen og genkende mønstre i gruppedynamik. Everything DiSC-profilen gør det også nemt for personer hurtigt at tilegne sig den måde, som de muligvis skal være fleksible på i deres daglige liv og den stress, som dette kan give. Og måske allervigtigst gør den cirkulære visning DiSC-modellen mere intuitiv og nem at huske, mens den udfolder dens detaljerigdom og dybde.

Læs også del 1 og del 2 her.

*Blogindlægget er skrevet af Wiley og oversat af Discover.