Hvilke fordele er der ved at bruge Everything DiSC®-profilen?

Relationer

Et af de stærkeste aspekter ved DiSC®-cirklen er, at den giver os mulighed for at vise forholdet mellem to personer på en simpel og visuel måde. I figur fem vises f.eks. en deltager (vist med punktet) og hendes kollega (vist med stjernen). Deltageren kan med det samme se lighederne og forskellene mellem hende selv og kollegaen. Selvom de begge prioriterer Handling og sandsynligvis deler en tilbøjelighed til at være hurtige og ligefremme, er der stor forskel på dem. Deltageren har tilbøjelighed til at fokusere på Resultater og Udfordringer, så hun vil sandsynligvis være udspørgende og skeptisk over for andres idéer, mens hun også er fokuseret på bundlinjen. Hendes kollega har tilbøjelighed til at værdsætte Entusiasme og Samarbejde og er sandsynligvis mere fokuseret på at få alle involveret og skabe holdånd. I dette tilfælde kan deltageren se, hvordan hun og hendes kollega komplementerer hinanden, og hvor de begge muligvis møder udfordringer.

Figur 5. To deltageres stile på Everything DiSC Workplace®-kortet

Figur 5. To deltageres stile på Everything DiSC Workplace®-kortet

Selvom grafvisningen af DiSC gør det muligt for os at sammenligne to personers profiler, er det ofte nødvendigt med en del mere fortolkning og instruktion, før konsekvenserne af sammenligningen bliver tydelige. Med den cirkulære visning bliver konsekvenserne og anvendelsen af oplysningerne visuelt tydelige. Og selvom der stadig er en masse detaljer, som en facilitator kan tilføje, kan deltagerne selv begynde at bruge oplysningerne med det samme.

Gruppedynamik

Den cirkulære visning af DiSC® gør det også muligt for deltagerne hurtigt at vurdere sammensætningen af gruppen og se konsekvenserne af den sammensætning. I den gruppe, der er vist i figur 6, er der f.eks. et uforholdsmæssigt stort antal gruppemedlemmer, der hælder mod C. Det betyder, at denne gruppe sandsynligvis prioriterer Nøjagtighed meget højt og kontrollerer kvaliteten af deres arbejde. Vi kan også se nogle potentielle begrænsninger for gruppen. Da stort set alle i gruppen sandsynligvis foretrækker at arbejde i et forsigtigt, stabilt tempo for at sikre høj kvalitet, kan gruppen muligvis opleve, at de ofte mangler noget Handling eller fokus på at nå mål hurtigt. Og fordi de ikke prioriterer Resultater i deres kultur, kan de gå glip af muligheder.

Figur 6. Teamets punkter på Everything DiSC Workplace®-kortet

Figur 6. Teamets punkter på Everything DiSC Workplace®-kortet

Ved blot at kaste et blik på kortet kan vi desuden begynde at forstå nogle af de frustrationer, som enkelte medlemmer kan opleve. Eksempelvis kan det forventes, at de to personer i i-kvadranten i mange tilfælde vil føle sig fremmedgjorte eller misforståede af resten af gruppen.

Tilpasning & stress

I årevis har konsulenter, coaches og facilitatorer brugt DiSC® til at hjælpe andre med at få øje på de lejlighedsvise behov, der kan være for at tilpasse deres DiSC-stil til personerne omkring dem og de situationer, de befinder sig i. Som nævnt tidligere bruges farvemarkering i Everything DiSC®-profilerne til at hjælpe deltagerne med at forstå de områder af DiSC-kortet, som de kan have svært ved at forholde sig til.

Kortet i figur 7 viser f.eks. en chef, som hælder meget mod C-stilen.

Kortet i figur 7 viser f.eks. en chef, som hælder meget mod C-stilen.

Ved hjælp af kortet kan hun hurtigt se, hvordan visse situationer kræver, at hun strækker sig ud over sine naturlige tilbøjeligheder. Hun kan visuelt forstå, at når hun skal trøste en af sine medarbejdere, som er ked af det eller frustreret, skal hun sandsynligvis bruge mere støttende og accepterende adfærd, end hvad der er naturligt for hendes stil. Ved hjælp af farvemarkeringen kan hun også se, at dette sandsynligvis ligger uden for hendes komfortzone, og at hun vil synes, at det er stressende, hvis hun jævnligt skal håndtere denne form for aktivitet.

På den anden side kan den samme chef se, at der er brug for en anden type af tilpasning, hvis hun skal holde et oplæg for bestyrelsen bestående af meget driftige, resultatorienterede ledere. Det er tydeligt, at hun skal øge tempoet og være mere ligefrem med sine idéer. Hvis hun er en erfaren leder, kan hun sandsynligvis tilpasse sig, men kortet hjælper hende med at forstå, hvorfor det kan være udmattende at gøre det.

Selvom en facilitator kan diskutere begreberne tilpasning og stress ved hjælp af DiSC®-grafen, får cirklens visuelle, integrerede karakter processen til at fremstå enkel og intuitiv for deltagerne.

Integration af de fire stile

I stedet for at præsentere de fire DiSC-stile som fire separate træk, viser cirklen DiSC’s kontinuerlige natur. Der er f.eks. en betydningsrelevant forskel mellem en person med en ren D-stil og en person med Di-stilen. I begge tilfælde kommer D-egenskaberne til udtryk på forskellige måder, fordi de fire stile ikke eksisterer isoleret. Dette er et klart tilfælde, hvor helheden er større end summen af dens dele. Marston blev klar over dette faktum, da han sammenlignede DiSC-cirklen med et farvehjul, hvor farverne flyder ind i hinanden på en jævn, fortløbende måde, og hvor kombinationen af rød og blå bliver til farven lilla – en farve, som har dens egne, unikke egenskaber, der er helt forskellige fra blå eller rød.

I DiSC Classic-profilen bruges klassiske mønstre til at gengive den integrerede, interaktive karakter ved de fire stile. Inspirator-mønsteret beskriver f.eks. en person, hvis adfærd hælder meget mod D- og i-stilene, og hvordan disse to stile tilsammen danner mønsteret. Den cirkulære visning af DiSC præsenterer denne integration, men på en enkel og visuel måde. Deltagerne kan tydeligt se, hvordan de forskellige stile smelter sammen med hinanden, og hvor de passer ind.

Nem at huske

En af grundene til, at DiSC-modellen er blevet så stor en succes i løbet af årene, er,  at den gør det nemt for mennesker at forstå deres egen og andres adfærd, og den er desuden nem at huske. DiSC-profilen kunne være blevet udviklet med 20, 50 eller endda 100 forskellige skalaer, men selvom en så omfattende profil muligvis ville indeholde mange oplysninger, ville den miste det meste af dens praktiske brugbarhed. Profilens kompleksitet ville afholde folk fra at tage oplysningerne til sig. Oplysningerne ville være svære at organisere og huske. Folk ville derfor være mindre tilbøjelige til at anvende dem i praksis.

Selvom grafvisningen af DiSC® har vist sig at være yderst effektiv, er den cirkulære visning af DiSC-modellen endnu mere intuitiv og nem at huske, og det er ikke på bekostning af kvaliteten og mængden af oplysninger. I stedet for at lære om fire forskellige skalaer, lærer deltagerne om én integreret model.

Psykologer har længe vidst, at mennesker meget nemmere kan huske oplysninger, når de bliver samlet i mindre, overordnede enheder. Med den cirkulære model bliver folk bedt om at huske en oplysning (dvs. den cirkulære model) i stedet for fire separate oplysninger (dvs. de fire DiSC®-skalaer). Selvom det kan lyde som en mindre væsentlig forskel, viser undersøgelser, at det at samle oplysninger har en markant virkning på hukommelsen. Hvis DiSC-modellen derfor er nem at huske, vil den være mere praktisk og brugbar. Der vil være større sandsynlighed for, at folk rent faktisk anvender modellen i deres hverdag.

Læs før del af “Fra Graf til Punkt” her.

Læs tredje del her.

*Blogindlægget er skrevet af Wiley og oversat af Discover.