DiSC®-modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig selv og andre. Eksperter udvikler løbende nye metoder, der forenkler den og gør den mere intuitiv – mere relevant. Samtidig bliver den indsigt, som har gjort DiSC så populær, stadig mere nuanceret. I denne blog diskuterer vi nogle af de forskellige måder DiSC kan måles og præsenteres på. Mere specifikt ser vi på, hvordan DiSC måles og præsenteres i Everything DiSC®-produktserien, der indeholder områdespecifikke produkter baseret på tredje generation af den forskningsvaliderede DiSC-profil.

Figur 1. DiSC-graf

Figur 1. DiSC-graf

Endelig gennemgår vi også implikationerne og fordelene ved denne tilgang i forhold til nogle af de mere traditionelle tilgange til formidling af DiSC.

Traditionelt præsenteres DiSC-modellen ved hjælp af en graf, som vist i figur 1. Dette format bruges i Inscape Publishing-produkter som DiSC Classic-profilen og giver separate scorer på fire skalaer: D, i, S og C. Fortolkningen af grafen i profilen er baseret på et klassisk mønster, som beskriver en persons overordnede DiSC- mønster under indflydelse af alle fire stile.

At illustrere DiSC® ved hjælp af en graf er dog kun én af mange måder at diskutere DiSC på og præsentere en deltager for hans eller hendes DiSC-stil. Den første illustration af DiSC-modellen, som beskrevet af William Marston i hans bog, ”The Emotions of Normal People”, var i form af en cirkel.

Figur 2. DiSC-cirkel

Figur 2. DiSC-cirkel

Hvis vi ser tilbage på oprindelsen af DiSC, DiSC-cirklen, som vist i figur 2, ser vi en intuitiv måde at vise deltageren, hvor han eller hun er placeret i DiSC-modellen. Denne visning af DiSC bruges i alle Everything DiSC®-rapporter. I dette eksempel viser cirklen en deltager, som hælder mod i- eller Indflydelse-stilen, men som også har en stærk tendens hen mod D- eller Dominans-stilen. Hvis vi skulle omdanne grafen i figur 1 til et cirkulært format, ville resultatet formentlig se ud som i figur 2. I begge tilfælde har vi en person, som har meget i- og D-stil og meget lidt S-stil(Stabilitet) og C-stil (Competence-søgende).

Sådan fungerer DiSC®-cirklen

På trods af at den cirkulære visning af DiSC er designet til at være simpel og intuitiv, afslører den også en masse oplysninger om en persons DiSC-stil ved første blik.

Punktplacering

I hver af de fire grundlæggende stile – D, i, S og C – er der tre områder, hvor en

persons punkt kan være placeret, herved fremkommer de tolv forskellige områder i Everything DiSC®-modellen. Den vinklede placering af et punkt angiver en persons DiSC®-stil. På trods af at alle er en blanding af alle fire stile, hælder de fleste stærkt mod en eller to stile. I figur 3 har vi f.eks. en deltager, som hælder mod C-stilen, men som også hælder en smule mod D-stilen. Hvis han havde udfyldt DiSC Classic-profilen, ville han være endt med et Kreativt mønster (som består af C- og D-stilene) eller et Analytiker-mønster (som overvejende består af C-stilen).

Figur 3. CD-stil i Everything DiSC-cirklen

Figur 3. CD-stil i Everything DiSC-cirklen

Et punkts afstand fra kanten af cirklen viser, hvor naturligt det er for en person at fremvise adfærd, der er karakteristisk for vedkommendes DiSC-stil. En person, hvis punkt er placeret tæt på kanten af cirklen, fremviser sandsynligvis tydeligt adfærd, der er karakteristisk for vedkommendes DiSC-stil. Er punktet placeret mellem cirklens kant og centrum, angiver det en moderat tilbøjelighed. Er et punkt placeret tæt på cirklens centrum, angiver det en svag tilbøjelighed.

Farvemarkering og prioriteter

Selvom punktplacering og DiSC®-stil kan sige meget om en deltager, er farvemarkering på kortet også vigtigt. De otte ord omkring Everything DiSC®-kortet kalder vi prioriteter eller de primære områder, hvor personerne fokuserer deres energi.

Figur 4. i-farvemarkering med den ekstra prioritet, Nøjagtighed, på Everything DiSC Workplace®-kortet

Figur 4. i-farvemarkering med den ekstra prioritet, Nøjagtighed, på Everything DiSC Workplace®-kortet

Jo tættere en deltagers farvemarkering er på en prioritet, jo mere sandsynligt er det, at vedkommende fokuserer sin energi på det område. Alle har mindst tre prioriteter, og nogle kan have fire eller fem. De tre ord, der er tættest på punktet, er en deltagers primære prioriteter, og en personlig farvemarkering angiver, om deltageren dækker bredere og har op til to yderligere prioriteter. Disse ekstra prioriteter er markeret med en skraveret farvemarkering, som vist i figur 4. I dette eksempel har en person med i-stilen, som prioriterer Handling, Entusiasme og Samarbejde, også en farvemarkering, som dækker Nøjagtighed, hvilket ikke er karakteristisk for i-stilen.

Bloggen fortsætter i næste del.

Læs også tredje del her.

*Blogindlægget er skrevet af Wiley og oversat af Discover.