DISCnordic fodbold Everything DiSC

Udvikling af talenter, teams og trænere.

Af Nicklas Pyrdol. Cand. Scient og sportspsykologisk konsulent.

Som sportspsykologisk konsulent er min fornemmeste opgave, at skabe grobund for udvikling, strategi og toppræstationer for de udøvere, teams og trænere jeg arbejder for og med. Den hårde konkurrence om medaljerne gør, at jeg hele tiden søger muligheden for finde de små procenter i mit netværk, der kan skabe den afgørende forskel.

I den søgen certificerede jeg mig i DISC profilen ved DISCnordic, for at have et ekstra værktøj i værktøjskassen, i mit arbejde med personlighedstest, rekruttering og vurdering af talenter. Igennem et større projekt i Esbjerg Kommune har jeg nu analyseret og givet feedback til adskillige talenter, teams og trænere og igennem dette arbejde har jeg oplevet de gevinster, der ligger i at bringe DISC ind i det sportspsykologiske arbejde.

Talentudvikling

Mange unge mennesker har aldrig siddet i en sammenhæng, hvor de har skulle tage stilling til deres egen adfærdspræferencer, motivationsfaktorer eller reaktionsmønstre. De fleste kender det eksempelvis fra en MUS samtale eller ved at udforske udviklingsværktøjer. Det betyder, at de unge ikke altid har den største selvbevidsthed. Dette er med til at gøre det svært at identificere og sætte ord på, hvordan de skal håndtere sig selv i bestemte situationer. At bruge DISC med unge mennesker giver den fordel, at det konkretiserer samtalen. Det gør det nemmere for dem at forholde sig til sig selv og deres kompetencer. I feedbacksamtalerne har de unge mennesker, derfor hurtigt fået en aha-oplevelse. Vi har derefter kunne sætte specifikke fokuspunkter og handleplaner op for dem.

Teamudvikling

Arbejdet med teamsammensætning og teamudvikling i sport er komplekst. I sportens verden er der ikke altid kultur for at man italesætter tanker og følelser på en sårbar måde. Derfor kan det være svært, at tage teams igennem diverse udviklingsprocesser.DISC til at lave aftale

At tage udgangspunkt i teamets DISC sammensætning, har vist sig at være utrolig effektivt. Teammedlemmerne har fået en forståelse for hinanden og har kunne snakke om hinandens forskelligheder, på en anerkendende og konkret måde. Det har også medført, at jeg har kunne facilitere en dialog, der handlede om at finde løsninger og arbejde med kommunikationen, i stedet for en diskussion, hvor der peges fingre.

Trænerudvikling

Trænere er både fagpersoner, der skal planlægge og varetage den daglige træning og rekruttere og forberede udøverne til præstationer. Samtidig er træneren også leder for udøverne og for sin stab. Mit arbejde med trænere handler derfor om at øge deres selvforståelse i samspil med deres overordnede, deres kollegaer, deres stab og deres udøvere.

DISC profilen har vist sig at være effektivt til at veksle mellem at kigge indad, sammen med træneren og kigge udad på relationerne i teamet. At arbejde med en personprofil som DISC, er at give dem muligheden for at gå på metaplan over sig selv og have konkrete opmærksomhedspunkter i bestemte situationer og relationer. At kende en spillers adfærdsprofil, hjælper i de fleste situationer, og kan benyttes som konflikthåndtering. Det er uundværligt i en hverdag, hvor de hurtigt kan blive grebet af følelser og vaner. Trænere lever med pres, mediebevågenhed og vilkåret, i at de konstant skal vælge udøvere til og fra. Derfor er det essentielt at de kender sig selv og kan regulere sig selv.

I sportens verden kan DISC derfor bruges til udvikling af både talenter, teams og trænere. Som et led i det daglige arbejde, samt til rekruttering af nye talenter. Den kan hjælpe processerne på vej ved at synliggøre adfærdspræferencer. På en konkret måde skaber det et fælles sprog at arbejde ud fra, både for individet og for gruppen.

Nicklas Pyrdol. Cand. Scient og sportspsykologisk konsulent fortæller om brugen af DISC profilen

Nicklas Pyrdol. Cand. Scient og sportspsykologisk konsulent