Ambulance Syd

Hvordan finder vi de bedste kandidater?

CASE: Ambulance Syd og personlighedstesten 15FQ+
Rekruttering af elever til stillingen som Ambulanceredder

Vi skal bruge nogle mere robuste medarbejdere…

Ambulance syd ringede og fortalte at de ønskede at rekruttere ”robuste” medarbejdere, da stillingen som ambulanceredder i dag, også indeholder en aktiv rolle i hjælp og assistance på ulykkesstedet, hvilket tidligere ikke var nødvendigt. Så mens jobbet har ændret sig, er der nogle af de ansatte der fungerer rigtig godt i den nye rolle og andre der har oplevet hvordan jobbet har taget på deres ressourcer og de har enten måtte sygemelde sig eller finde noget andet at lave. Vi antager at dem der er tilbage og fungerer godt, må have en eller anden form for robusthed som ambulanceredder.

En ambulanceredders robusthed, hvad er det?

For at finde ud af hvad denne robusthed er, valgte vi at personteste, de ambulancereddere, der fungerede rigtig godt i jobbet. Vi var nysgerrige efter at se om der var et par fællesnævnere, som vi kunne gå efter. Vi lod 7 af de reddere som fungerer rigtig godt i jobbet udfylde DISCnordics Fem-Faktor personlighedstest 15FQ+. Herefter tog vi et gennemsnit af deres re-sultater, og lavede en jobprofil. Her blev det tydeligt hvilke faktorer ambulanceredderne besad, hvilke der var særlig vigtige, samt hvilke der ikke i samme grad havde så stor indflydelse på jobsucces og tilfredshed. For at få nuanceret resultaterne gav den certificerede HR-koordinator efterfølgende de 7 deltagere en tilbagemelding, og fik et dybdegående billede af hvad, der var vigtigt i jobbet. En meget vigtig pointe der kom ud af denne proces, var at ambulanceredderne skulle være langt mere tillidsfulde end empatiske og fintfølende. I det hele taget viste det sig at en høj grad af tillidsfuld var af højeste prioritet.

Hvorimod empati ikke behøvede at ligge på en højere score end 6 (som gennemsnittet). Dog var der ingen tvivl om, at empati hjalp til hurtigt at få god kontakt til andre i en kritisk situation, særligt når høj grad af empati var kombineret med en høj grad af tillid. Personer med høj score på empati er særligt gode at have på stationerne/kontorerne, da de ofte sikrer at der er plads og rum til at man kan dele sine bekymringer eller tanker, hvis det er nødvendigt.

Følelsesmæssig stabilitet skal kobles med tillidsfuld og afslappet. Redderen opnår en højere grad af følelsesmæssig stabilitet og kan bedre bearbejde oplevelser/situationer, hvis denne ser tillidsfuldt på omverdenen og føler sig sikker/tryg og samtidig går til en opgave/situation med tanken, at situationen nok skal gå godt. Har kandidaten svaret, at de er mere påvirket af følelser, skal de have en endnu højere score på tillidsfuldhed.

Det var også vigtigt at være traditionel, nøgtern og konkret tænkende. Årsagen hertil er at reddere skal følge mange forskellige retningslinjer, og derfor er der ikke plads nye tiltag el-ler ændringer af arbejdsgange. Der er også behov for at være mere konkret end abstrakt tænkende. Som redder er det vigtigt at kunne tænke praktisk og finde fornuftige og realistiske løsninger.

Sidst men ikke mindst blev det tydeligt at kandidaternes svar helst skal være i retningen af en høj score på samvittighedsfuld. Dette indikerer, at kandidaten er detaljeorienteret og sætter en ære i at udføre et grundigt, omhyggeligt og detaljeret stykke arbejde. Dog er det vigtig at være opmærksom på kandidater med en meget høj score på samvittighedsfuld, da dette kan medføre at kandidaten ikke føler at han/hun slår til (det kan altid gøres bedre og man kan hænge sig i små detaljer).

I sådanne situationer skal høj grad af samvittighedsfuld ses i kombination med scoren på Høj og Lav intellektualitet – der kan give en indikation, på hvor sikre de oplever sig selv mht. deres intellektuelle evner. Høj score på samvittighedsfuld kombineret med lav intellektualitet, kan blive en udfordring i forhold til at føle sig god nok.

Så en robust ambulanceredder er blandt andet

Forholdsvis empatisk og gerne mere empatisk, hvis personen skal bruge mere tid på statio-nen. Er meget tillidsfuld og ikke nødvendigvis særlig fintfølende i hans/hendes kontakt til andre mennesker. I forhold til at handle og træffe beslutninger er det en fordel at trives med at følge retningslinjer og arbejdsgange, forholde sig nøgtern og konkret til de opgaver der skal løses og de ting situationer de skal agere i.
Sidst men ikke mindst skal de være omhyggelige, grundige og sikre på egne evner til at ud-føre opgaverne under pres og uden alt for meget tid til overvejelse.

7 hovedprioriteter

I rekrutteringsprocessen var personprofilen en del af en samlet vurdering. Fysiske prøver, samtaler og teamøvelser indgik også i vurderingen. Men i forhold til at sikre rekruttering af de rigtige kandidater holdt de sig til de 7 hovedpunkter. Der kunne forekomme variation i forhold til de resterende faktorer. Det gode ved dette fokus i samtaler var at HR vidste hvad de skulle fokusere på og spørge ind til for at sikre de bedste rekrutteringer.
Hovedresultatet af processen var, at Ambulance Syd var meget sikre i deres beslutningspro-ces når de skulle træffe valg om hvilke reddere de skulle tage ind. De vidste hvad de skulle kigge efter og spørge ind til, derfor kunne de også, med ro i maven, ansætte 21 ud af 23 ansøgere.

Hvad betyder dette eksempel i forhold til at finde de ”robuste” medarbejdere?

Ambulance Syd fik en metode til at lede efter det de havde brug, for at få de rigtige reddere i jobbet. Er det ”robuste” medarbejdere? I denne situation fandt vi nogle egenskaber som passer godt til de opgaver og situationer de skal håndtere. Vil disse personer være ”robu-ste” i andre typer af jobs, måske. Som jeg indledningsvis skrev: Det kommer an på hvad der skal til for at få succes i jobbet.

Fakta om 15FQ+

15FQ+ er en Fem Faktor personlighedstest, der særligt anvendes til
rekruttering og on-boarding. Den giver en dybdegående vurdering af
styrker og udviklingsbehov samt en nuanceret indsigt i en persons typiske
måde at interagere med andre på arbejdspladsen.

Derudover giver 15FQ+ også mulighed for at sammenholde et specifikt
job med en kandidat, og giver konkret data på lighed og afvigelser mellem
job og kandidat.

Med 15FQ+ får du:

  • Et teknisk solidt værktøj, som er valideret efter højeste europæiske standarder (EFPA) og som giver dig et korrekt resultat hver gang. Du kan have tillid til de hypoteser, der generes i rapporterne, og du får hurtigt en dybdegående og nærværende dialog med respondenten.
  • Et enkelt og intuitivt spørgeskema, som kun tager mellem 20 – 25 min. at udfylde og kan besvares af en bred målgruppe.
  • Nuanceret og dybdegående information, men stadig præsenteret på en overskuelig måde, med mulighed for at arbejde et spadestik dybere, og stadig bevare en flydende og relevant dialog.
  • Adgang til fem forskellige rapporter som genbruger og beskriver spørgerammen i mange forskellige sammenhænge. Du kan selv vælge til og fra, så du får den information du brug for afhængig af situationen.

Vil du vide mere så kontakt os på kontakt@discnordic.dk

Share this post

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.